Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               7 oktober 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Universitetslärare belönasI samband med professorsinstallationen på fredag den 11 oktober delar universitetets rektor Boel Flodgren ut årets pedagogiska pris. Universitetslektor Inger Ahlstedt-Yrlid (konstvetenskap) och universitetslektor Göte Johansson (biokemi) är årets mottagare av universitetets pris för framstående insatser i utbildningen.

Universitetslektor Inger Ahlstedt-Yrlid, konstvetenskap
"Den viktigaste anledning till att jag fortsatte mina studier i konstvetenskap efter 20 poäng var mötet med Inger." Så har många studenter genom åren uttryckt sin uppskattning av Inger Ahlstedt-Yrlid. Hon är en universitetslärare som gjort den pedagogiska uppgiften till kärnan i sin yrkesroll, och som kännetecknas av oslagbar och brinnande entusiasm, parad med en aldrig sviktande plikttrogenhet. Hennes förmåga att levandegöra såväl rena fakta som komplicerade teoretiska resonemang till generationer av studenter är väl omvittnad.
Trots en stor arbetsbörda och flera administrativa uppdrag har hon lyckats hålla sig %E0 jour med den senaste forskningen inom olika områden av sitt ämne. Hennes styrka som pedagog ligger dock framför allt i att hon oreserverat och generöst bjuder sina studenter på sin egen ivriga fascination för ämnet.

Universitetslektor Göte Johansson, biokemi (matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)
Göte Johansson är en god representant för de lärare som lever upp till universitetets strävan att sätta studenten i centrum. Han har bl a engagerat sig i att utveckla och förbättra examinationsformerna, vilket bidragit till att svaga studieresultat kunnat diagnostiseras och avhjälpas. Göte Johansson har undervisat både på grundläggande kurser och på mer avancerade stadier i sitt ämne, biokemi. Han har haft stor del i den fördjupningskurs i biokemisk metodik som studenterna värderar högst av alla kemikurser. Denna kurs baserades på principen om problembaserat lärande (PBL) redan innan detta begrepp blivit allmänt känt.
Både för studenter och lärarkolleger är Göte Johanssons positiva attityd och humor en stor tillgång. Han förenar kunnande och humor på ett sätt som lockar fram lusten att lära hos studenterna.

Vid installationshögtidligheten utdelas även studentkårernas pris för goda lärarinsatser, som denna gång går till professor Per Ole Träskman vid Juridiska fakulteten.

De pedagogiska prisen består av resestipendier om vardera 15 000 kronor. Pristagarna får också en löneförhöjning i samband med priset.

Ytterligare information:
Hans Näslund, Utvärderingsenheten, tel 046-222 44 90, e-post Hans.Naslund@utred.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-10-08