Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               21 okt 1998

Solveig.Stahl@info.lu.se

Cecilia Holm den första kvinnan
som får Lunds Fernströmpris

Cecilia Holm får Lunds lokala Fernströmpris vid medicinska fakulteten. Hon blir den första kvinnliga pristagaren i Lund sedan Fernströmpriserna började delas ut 1979.
Cecilia Holm är verksam vid institutionen för cell- och molekylärbiologi och får priset för sina studier av ett enzym som spelar en nyckelroll i kroppens energiförsörjning.


Cecilia Holm är född 1961 och har vuxit upp i Malmö. Hon bestämde sig tidigt, redan under gymnasieåren, att hon ville ägna sig åt forskning parallellt med utbildningen til läkare. Första ämnet var biokemi och där bad hon om ett litet projekt att pyssla med vid sidan om. Hennes lärare, Per Belfrage, hade startat ett stort projekt att kartlägga insulinets verkningsmekanismer som är en lång och komplicerad signalkedja. Cecilia fick i uppgift att studera några aspekter på ett enzym som heter hormonkänsligt lipas och som är ett sk målenzym för insulin. Det var ingen dålig investering - Cecilia Holm är kanske den forskare i världen i dag som kan mest om det här enzymet. Hennes arbete var ren grundforskning från början - i dag är kunskapen inom hennes forskargrupp mycket begärlig för läkemedelsindustrin. Här finns grunden för utveckling av nya läkemedel vid typ 2 diabetes.

- Hormonkänsligt lipas är ett enzym som spjälkar lagrat fett till fettsyror. Det stimuleras av signalsubstanser som adrenalin och noradrenalin och hålls i schack av insulin. Om kroppen producerar för lite insulin, som vid sk ungdomsdiabetes, eller om insulinet arbetar ineffektivt, som vid åldersdiabetes, då ökar enzymet sin aktivitet. Det bildas för mycket fettsyror som strömmar ut i blodet. För höga halter av triglycerider och andra fettsyror är en varningssignal och kan vara tecken på ett förstadium till diabetes.

Det dröjde inte länge förrän Cecilia Holm fångades av forskningen på heltid. Efter några år var det medicinstudierna som fick bedrivas på fritiden. Hon har bara några kurser kvar - och ambitionen att fullgöra dem så småningom.

Istället har hon gjort en spikrak forskarriär. 1987-88 var hon i USA och lärde sig molekylärbiologi. Där lyckades hon också klona enzymet och fick sitt arbete accepterat i den ansedda tidskriften Science. Hon är med i Medicinska Forskningsrådets lista på de tio mest lovande yngre forskarna i Sverige och fick ett anslag på 1 miljon kr om året i tre år. Nu har MFR förlängt sin satsning med ytterligare tre år.

- Det stödet var viktigt. Jag kunde tidigt sätta upp en egen forskargrupp och nu har vi faktiskt en nisch där vi är bäst i världen. Vi har nyligen visat att hormonkänsligt lipas också finns i de insulinproducerande beta-cellerna i bukspottkörteln. Det är helt nytt och vi har just fått vår studie accepterad i en internationell vetenskaplig tidskrift, säger Cecilia Holm och ler stolt.

- Det har också betytt mycket för mig att min handledare Per Belfrage så tidigt gav mig resurser att arbeta självständigt. Jag fick del av ett spännande projekt och jag fick ansvar. Det har stimulerat mig i min utveckling som forskare, säger hon.

Vid sidan av forskningen måste Cecilia Holm också lägga mycket tid på tillhörande pappersarbete, t ex att gå igenom och bedöma andras projekt. Hinner hon odla något intresse på fritiden?

- När jag hinner, men tyvärr är det sällan, så spelar jag fiol i en amatörsymfoniorkester i Malmö. Jag har spelat fiol ända sedan jag var nio år så det känns ledsamt att inte hinna med.

Det lokala Fernströmpriset är på 100.000 kronor och överlämnas vid en högtidlighet i samband med Forskningens Dag, i år den 4 november, i Lund.
--------------------------------------------------------------------------------
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-10-21