Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Martha Ullerstam, 046-222 70 11,               981118

Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens Dag i Landskrona 19/20 november
Ekonomi, kvalitetssäkring av livet miljö och distansutbildning är några av de teman som behandlas på Vetenskapens Dag i Landskrona

För andra året i rad erbjuds landskronaborna en Vetenskapens Dag med en mängd populärvetenskapliga föreläsningar. Ett tjugutal forskare från Lunds universitet bidrar till Vetenskapens Dag i Landskrona. Programmet för Vetenskapens Dag i Eslöv har lagts upp i samarbete med kommunen och med kommunens egna förutsättningar och önskemål som utgångspunkt.
- Lunds universitet är till för hela regionen och det är därför vi med glädje arrangerar Vetenskapens Dag i Landskrona för andra året i rad, säger rektor Boel Flodgren.

- Vi är oerhört glada över det samarbete som finns mellan Landskrona kommun och Lunds universitet och hoppas kunna utvidga detta. Landskrona har cirka 150 exportföretag som behöver välutbildad arbetskraft. Därför är det oerhört viktigt med den eftergymnasiala utbildning som vi nu kan få i samarbete med Lunds universitet, säger kommunfullmäktiges ordförande Gösta Nilsson.

Förra året fick vi kritik för att det inte var så många kvällsarrangemang, därför inviges Vetenskapens dag klockan 18.30 i Konsthallen redan den 19 november av kommunfullmäktiges ordförande Gösta Nilsson och prorektor Arne Ardeberg. Efter invigningen föreläser den populäre fysikern Hans Uno Bengtsson om Koka Soppa med fysik.

Det digra programmet fortsätter på fredagen och inleds då av Accademimusiccorpset Bleckhornen som 8.30 -9.00 konserterar utanför Landskrona teater. På teatern kan man sedan lyssna på tre föreläsningar om ekonomi. Direktör Peter Stenkula, från Riksbanken talar om Hur påverkar Euron min ekonomi, företagens ekonomi och landets ekonomi. Därefter ger Lennart Schön, professor i ekonomisk historia ett ekonomiskt-historiskt perspektiv på gemensam valuta. Klockan 11 talar den från media välkända nationalekonomen Anne-Marie Pålsson om Hur ser nationalekonomer på arbete?

Att klassiska myter i dag kan ge oss insikter och nya perspektiv visar forskarna från Centrum för klassisk mytologi. Religionshistoriker Göta Johansson gör oss bekanta med Nordens och Greklands gudinnor och kvinnans situation. Litteraturvetaren och författaren Susanna Roxman lyfter fram de Matriliniära dragen i de europeiska myterna och folksagorna och författaren Marie Clahr Hallberg låter oss möta Antikens hjältar och hjältinnor. Dessa föreläsningar äger rum på Dammhagsskolan kl 9.00-11.45
Olika aspekter på frågan Kan vi kvalitetssäkra livet? ges på förmiddagen i muséets filmsal där Agneta Berg, doktorand i vårdvetenskap talar om Stödstruktur för god omvårdnad, sjukgymnast Gunilla Knall från Certec talar om Teknik för att förenkla och förbättra livet för människor med funktionshinder och psykolog Bertil Nordbeck från Gerontologiskt centrum talar om Åldrande och livskvalitet.

Mellan kl 13 och 16 ges tre föreläsningar om miljöfrågor på Dammhagsskolan. Professor Krister Wiberg talar om Från linjelopp till kretslopp, Nicholas Jacobsson från Internationella miljöinstitutiet om Baklängesfabriken och gröna produkter och professor Bo Mattiasson om Bioteknik i miljövård.

På Landskrona teater berättar efter lunch de båda arkeologerna Per Karsten och Bo Knarrström om Vad utgrävningarna i Tågerup har lärt oss om forntiden.


Landskronaborna kan numera ta del av den distansutbilding som ges av universiteten.
Carl Eneroth från Internationella miljöinstitutet informerar om Förebyggande miljöarbete över nätet - hinder och möjligheter. Sociolog Sara Goodman om hur man kan förkovra sig i Kvinnovetenskap på nätet och informationssekreterare Eiwor Acosta och projektledare Kjell Fransson visar hur man med datorns hjälp lätt kan ha ett kunskapsutbyte med Lunds universitet.

Samtliga föreläsningar är gratis och öppna för alla.

Under Vetenskapens Vecka i Skåne den 17 - 20 november bjuder Lunds universitet på ett hundratals olika aktiviteter.

Förutom i Landskrona anordnas Vetenskapens Dag i Eslöv den 17 november, i Ystad den 18 november och i Ängelholm den 19 november.

Program för de olika aktiviteterna kan beställas från Informationsenheten, Lunds universitet tel 046/222 70 10, fax 0467222 47 11.

Program för Vetenskapens dagar finns tillgängliga via Internet: http://www.lu.se/info/vetvecka98


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-11-18