Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Martha Ullerstam, 046-222 70 11,               981118

Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens Dag i Ystad 18 november
Skåne och Ystad tema för Vetenskapens Dag

För fjärde året i rad erbjuds Ystadborna en Vetenskapens Dag med föreläsningar som fokuserar på Skåne , Ystad och framtiden. Över trettio forskare från Lunds universitet erbjuder föreläsningar i så vitt skilda ämnen som "När Dinosurierna frös om fötterna" och "Att göra en opera".
- Lunds universitet är till för hela regionen och det är därför vi med glädje arrangerar Vetenskapens Dag i Ystad för fjärde året i rad, säger rektor Boel Flodgren.

Det digra programmet inleds av Musikalliansen Alte Kamereren som konserterar på Österports torg. Invigningen förrättas i år av kommunstyrelsen ordförande Bengt-Göran Hansson och prorektor Arne Ardeberg. Därefter föreläser prorektor om Astronomin inför 2000-talet och sedan är det dags att uppleva en Biologishow.

Att klassiska myter i dag kan ge oss insikter och nya perspektiv visar forskarna från Centrum för klassisk mytologi. Religionshistoriker Göta Johansson gör oss bekanta med Nordens och Greklands gudinnor och kvinnans situation. Litteraturvetaren och författaren Susanna Roxman lyfter fram de Matriliniära dragen i de europeiska myterna och folksagorna och författaren Marie Clahr Hallberg låter oss möta Antikens hjältar och hjältinnor.

Men även i Skåne finns det intressanta traditioner. Det sydskånska kulturarvet är speciellt. Arkitekt Kerstin Barup berättar om traktens byggnadstraditioner. Etnolog Britta Hammar, även verksam vid Kulturens textilkammare, informerar oss om de sydskånska textiltraditionerna och etnolog Anders Salomonsson talar om Mat och kultur i Skåne. Till traktens traditioner får man även räkna Ystadoperan och var passar det - om inte i Ystad - att professorn i komposition, Hans Gefors talar om Att göra en opera. Kristina Hansson och Øivind Sørum, båda elever vid Musikhögskolan, bidrar med musikinslag.

Det är nog gott och väl med traditioner - men framtiden närmar sig med nya utmaningar. För att möta dem behöver man undervisning och kompetenshöjning.
På Studiecentrum Syd talar Lennart Badersten om Undervisningens globalisering, och sociolog Jan-Olof Nilsson berättar om hur man kan lära sig Sociologi på distans.
Christer Särnstrand från Lunds tekniska högskola talar om Kompetensutveckling i små och medelstora företag och informationssekreterare Eiwor Acosta och projektledare Kjell Fransson visar hur man med datorns hjälp lätt kan ha ett kunskapsutbyte med Lunds universitet. De båda nationalekonomerna Peter Jochumzen och Tarmo Haavisto demonstrerar Economics on Demand - nät baserad utbildning i nationalekonomi.
Under hela eftermiddagen finns det dessutom i en datasal på Studiecentrum Syd möjligheter att praktiskt prova distansutbildning och kunskapsutbyte.

I Knutsalen belyser forskarna hur vi i dag ständigt är beroende av vad som sker omkring oss. Kulturgeograf Ola Jonsson talar om Globalisering, Europeisering, Regionalisering - Ystad i korsdrag, kulturgerotgraf Karl-Johan Lundquist om Regioner i internationell konkurrens - hot och möjligheter för Ystad och Magnus Jerneck från Centrum för Europaforskning ser Ystad i ett europeiskt perspektiv.

Dessutom får flera av traktens skolor besök av forskare.


Under Vetenskapens Vecka i Skåne den 17 - 20 november bjuder Lunds universitet på ett hundratals olika aktiviteter.
Förutom i Ystad anordnas Vetenskapens Dag i Eslöv den 17 november, i Ängelholm den 19 november och Landskrona den 19-20 november.


Program för de olika aktiviteterna kan beställas från Informationsenheten, Lunds universitet tel 046/222 70 10, fax 0467222 47 11.

Program för Vetenskapens dagar finns tillgängliga via Internet: http://www.lu.se/info/vetvecka98


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-11-18