Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Martha Ullerstam, 046-222 70 11,               981118

Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens dag i Ängelholm 19 november
Renässans för Ängelholm, dåtid, nutid, framtid tema för Vetenskapens Dag i Ängelholm

Under vetenskapens vecka i Skåne 1998 får Ängelholm för tredje året i rad en Vetenskapens dag. Torsdagen den 19 november inbjuder Lunds universitet i samarbete med Ängelholms kommun allmänhet, näringsliv och skolor att ta del av de populärvetenskapliga föreläsningar ett tjugotal Lundaforskare håller under dagen. Föreläsningarna spänner över ett vitt fält och torde tillgodose de flesta intressen.
- Lunds universitet är till för hela regionen, vi har nyligen skrivit ett samarbetsavtal omkring fort- och vidarutbildning med Ängelholms kommun och det är därför med särskild glädje som vi arrangerar Vetenskapens dag i Ängelholm för tredje året i rad, säger rektor Boel Flodgren

- För Ängelholm -- ett samhälle som i generationer har präglats av småföretagsamhet
är det viktigt med ökade kontakter med forskning och utbildning. Framtiden kräver att företagsamhet och utbildning går hand i hand och därför är Vetenskapens dag viktig för Ängelholm, säger kommunstyrelsens ordförande Else Ekblom

Programmet för Vetenskapens dag har lagts upp i samarbete med kommunen och med kommunens egna förutsättningar och önskemål som utgångspunkt.
Dagen inleds på Röda Kvarn med musik av Musikalliansen Alte Kamereren och invigs kl 10.00 av Else Ekblom, kommunstyrelsens ordförande och professor Gunnar Broberg, dekanus för den humanistiska fakulteten. Därefter föreläser Gunnar Broberg om Linnés skånsk resa, som är aktuell eftersom det nästa år är 250 år sedan denna resa företogs. Professor Broberg, som är idéhistoriker, är en av Sveriges Linnéexperter.
Ett annat historiskt tema som blivit dagsaktuellt är Uppåkra, där utgrävningar visat att platsen nog var mycket mer betydelsefull än man tidigare föreställt sig. Arkeolog Mats Riddersporre föreläser kl 13.00 på Biblioteket om Uppåkra, ett Lund före Lund. Etnolog Birgitta Svensson gör en intressant koppling mellan nutid och dåtid. Hon föreläser på biblioteket, om Renässans för kulturell identitet, kulturturism under renässansen och i dag.
Nutiden representeras av ett block föreläsningar om dagens utbildningar. Här kan man få veta hur det går till att läsa "Jöken" - online, och hur man på distans kan lära sig hantera elektronisk handel. Två lundaforskare föreläser om detta i Högskoleutbildningens lokaler på Ängavången. Föreläsningarna startar kl 14.00. Dessutom informerar två elever från Ängelholm, som deltar i kommunens kurser i kvalificerad yrkesutbildning. Iréne Svensson talar om sina erfarenheter att delta i den kvalificerade yrkesutbildningen Export och internationell affärsutveckling och Anders Petersson om utbildningen Service Manager.

Framtiden har som sig bör fått en framskjuten plats. På Banskolan med början kl 13,00 ges tre föreläsningar om framtidens näringsliv. Karin Nerblad, VD för ÄNAB talar om Ängelholms Näringsliv AB roll och uppgift. Sven Tore Holm, VD för Teknopol AB/Teknikbrostiftelsen i Lund talar om Teknopol som utvecklingsmotor i Nordvästra Skåne och Sten Henriksson, lektor i datalogi, talar om Vision och verklighet inom IT-området.
Om framtidens livsmedel kan man få besked på Biblioteket. Kl 15.00 ger Tomas Lundborg från Svalöv besked om huruvida framtidens mat kommer att vara genmanipulerad och bestrålad och därefter talar livsmedelskemisten Richard Öste om vilken mat vi får i framtiden.

Även i år blir det forskarbesök i skolan. På Ängelholms gymnasium får eleverna tre intressanta föreläsningar som belyser vetenskap. Filosofen Roland Martinsson ger en översikt över den europeiska vetenskapens utveckling och hur den förhåller sig till vår vardagsverklighet, varefter två naturvetare ger exempel på olika sätt att bedriva vetenskap. Fysikern Carl-Erik Magnusson berättar om hur man som fysiker arbetar genom att först formulera hypoteser hemma vid skrivbordet, som man sedan testar
t ex i jättekonstruktioner som Cerns accelerator. Geoffrey Lemdahl, som är paleoekolog, ger exempel på hur man som forskare kan gå en annan väg, studera fynd i naturen och därefter skapa hypoteser och teorier.


Under Vetenskapens Vecka i Skåne den 17 - 20 november bjuder Lunds universitet på ett hundratals olika aktiviteter. Förutom i Ängelholm anordnas Vetenskapens Dag i Eslöv den 17 november, Ystad den 18 november och Landskrona den 19-20 november.

Ängelholmsprogrammet kan beställas från Medborgarkontoret i Stadshuset tel 0431/877 00. Det kommer även att finnas utlagt på bibliotek, turistbyrån och andra allmänna platser.

Program för de olika aktiviteterna kan beställas från Informationsenheten, Lunds universitet tel 046/222 70 10, fax 0467222 47 11.

Program för Vetenskapens dagar finns tillgängliga via Internet: http://www.lu.se/info/vetvecka98


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-11-18