Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
ChristerHjort, 046-222 70 08,              

Christer.Hjort@info.lu.se

Islands president
besöker universitetet


Islands president "lafur Ragnar Grimsson är på statsbesök i Sverige och kommer på torsdagen till Lund.
President "lafur Ragnar Grimsson, som är professor i statsvetenskap, besöker universitetet, Domkyrkan och forskningsbyn Ideon. Han åtföljs av ett 20-tal personer från isländska och svenska UD, hovet och Skånelän.
Presidenten tas emot på universitetstrappan kl 11.15 av rektor Boel Flodgren och prorektor Arne Ardeberg.
Presidenten informeras om Lunds universitet och det nybildade Öresundsuniversitetet av rektor. Sedan följer en kort föreläsning av professor Gunnar Törnqvist om Öresundsregionen i framtidens Europa. Om isländsk forskning i Lund då och nu berättar universitetslektor Harald Gustafsson.
Universitetet bjuder på lunch i Pelarsalen innan det är dags för ett kort besök i Domkyrkan kl 13.45 tillsammans med biskop Christina Odenberg och domprost Anders Svenningsen.
Därefter följer ett besök i forskningsbyn Ideon kl 14.20, där direktör Göran Olofsson tar emot och Teknopols VD Sven-Thore Holm informerar om samverkan universitet-näringsliv.
Ett företag på Ideon hinner presidenten besöka, det framgångsrika Framtidsfabriken AB med dess VD Jonas Birgersson i spetsen.
Den officiella delen av programmet avslutas i Malmö, där presidenten besöker brofästet för Öresundsbron, håller en mottagning på Konsthallen för den isländska kolonin och deltar i en avslutande reception på landshövdingeresidenset.
President "lafur Ragnar Grimsson återvänder sedan till Lund för ett privat besök. Han gästar då Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Under fredagen deltar han i seminarier med särskilt inbjudna deltagare.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-11-25