Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               1998-11-27

Solveig.Stahl@info.lu.se

Förre Gambrochefen blir hedersdoktor i Lund

Berthold Lindquist har utsetts till ny hedersdoktor vid Lunds universitets medicinska fakultet. Han har nyligen avgått som VD för Gambro, en post han har innehaft under de senaste 15 åren.

Företaget Gambro grundades en gång i tiden på samarbete mellan universitet och näringsliv med att utveckla och producera dialysapparatur. Under Berthold Lindquists tid som chef i koncernen har samarbetet fördjupats och även kommit att omfatta andra forskningsområden. Berthold Lindquist har aktivt bidragit till att ta fram konceptet till en International School of Health Science Management och dess initiala finansiering. Jubileumsaulan vid Malmö Universitetssjukhus har tillkommit med hjälp av en donation från Gambro.

Medicinska fakulteten har utsett ytterligare två nya hedersdoktorer, båda från USA. Den ene är kirurgprofessorn Eugene Strandness, Washington School of Medicine i Seattle. Han är känd i hela världen som den läkare vilken mer än någon annan utnyttjat ultraljud för att diagnosticera sjukdomar i artärer och vener, en teknik som har sitt ursprung i Lund genom bl a Inge Edler och Kjell Lindström. Han har haft nära kontakter med de forskare i Lund och Malmö som arbetar med ultraljud.

Den tredje hedersdoktorn är professor Michael J. Brownstein, NIH, Washington. Han är en internationellt framstående molekylär-, cell och neurobiologisk forskare. Genom personligt engagemang och genom att ställa stora egna forskningsresurser på NIH till förfogande har han varit en nyckelperson vid uppbyggnaden av den nya avdelningen för molekyär neurobiologi vid Wallenberg Neurocentrum i Lund. En av Brownsteins mest uppmärksammade insatser är att han identifierat och klonat cannabisreceptorn.

De tre kommer att promoveras vid doktorspromotionen i Lund den 28 maj 1999.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-11-27