Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               981130

Solveig.Stahl@info.lu.se

FN:s generalsekreterare blir hedersdoktor i Lund

FN:s generalsekreterare Kofi Annan har utsetts till ny hedersdoktor vid Lunds universitets juridiska fakultet och kommer att närvara vid doktorspromotionen som äger rum den 28 maj. Fakultetens andre hedersdoktor är professor Michael Stolleis, internationellt känd rättshistoriker från Frankfurt am Main.

Kofi Annan är född 1938 i Kumasi, Ghana. Han studerade vid University of Science and Technology i Kumasi och fortsatte sedan sina studier utomlands, bl a i USA och i Geneve. Hans karriär inom FN inleddes redan 1962 vid Världshälsoorganisationen. Han har också tjänstgjort vid FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och sedan 1984 vid sekretariatet i New York. Under sin långa tid i FN har Kofi Annan arbetat inom många områden, t ex administration, budget, förhandlingar. 1996 valdes Kofi Annan till FN:s sjunde generalsekreterare.
Som chef för FN:s fredsbevarande operationer har Kofi Annan lyckats stärka FN:s roll när det gäller att upprätthålla fred och säkerhet. Den verksamheten har under Annans ledning kommit att få en allt större omfattning. Hans roll i förhandlingarna med regeringen i Irak för att bilägga konflikten med FN:s säkerhetsråd rörande inspektion av massförstörelsevapen kan inte överskattas.
Som generalsekreterare för FN strävar Kofi Annan efter att förverkliga organisationens mål rörande ekonomisk utveckling och social rättvisa och efter att stärka respekten för mänskliga rättigheter.

Michael Stolleis, född 1942, är professor i offentlig rätt och rättshistoria vid Johann Wolfgang Goethe-universitetet i Frankfurt am Main och föreståndare vid Max Planck institutet för europeisk rättshistoria där. Han har publicerat flera arbeten om den politiserade rätten i det nationalsocialistiska Tyskland och har bidragit till en balanserad analys av denna "Recht im Unrecht".
Stolleis fick 1995 Riksbankens Jubileumsfonds forskarstipendium och vistades då ett halvår vid Juridiska fakulteten i Lund där han har nära kontakter med forskare och forskarstuderande. Han räknas som en av vår generations främsta europeiska rättshistoriker och hans arbeten är översatta till flera språk. Genom sitt engagemang för Europas skilda rättskulturer, inte minst i Central- och Östeuropa har Stolleis blivit en kraftfull förespråkare för ämnet rättshistoria vid de juridiska fakulteterna i dessa unga demokratier.

Göran Melander, professor i folkrätt och chef för Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter kommer att vara Juridiska fakultetens promotor vid doktorspromotionen.

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-11-30