Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet, 99-04-30
Britta Collberg 046-222 31 58 
Britta.Collberg@info.lu.se

Lunds universitet:
Interaktivt distansverktyg
lanseras internationellt

Inte bara Microsoft utan en mängd svenska och utländska företag är intresserade av Lunds universitets
distansutbildningsverktyg LUVIT. Verktyget ska nu lanseras internationellt. För att klara den globala
expansionen har tre nya delägare tagits in i utvecklingsbolaget LUVIT AB. Lunds universitet har dock fortfarande aktiemajoriteten.

 LUVIT står för Lund University Virtual Interactive Tool. Det är ett system för Internetbaserad interaktiv utbildning. Det harutvecklats av pedagogisk expertis vid universitetet i samarbete med tekniska konsulter utifrån. Den första versionen togs framsommaren 1997, och utvecklingen har sedan gått i en rasande fart. LUVIT är i dag världsledande inom sitt område. Systemet förmedlar kursmaterial och stimulerar utbytet och samspelet mellan lärare och studenter och även studenter sinsemellan. Verktyget är lätt att använda, inga programmeringskunskaper behövs. Syftet har varit att lättare kunna erbjuda folk i yrkeslivet en flexibel form för kompetensutveckling. För att snabbare klara utvecklingsarbetet bildades 1998 LUVIT AB - ett dotterbolag till Lunds universitets utvecklingsbolag LUUAB. Kopplat till LUVIT AB finns en universitetsgrupp som ska garantera den pedagogiska utvecklingen.

LUVIT utökas nu - genom en riktad emission - med tre nya, lika stora delägare: Det är Pharmasoft AB, Multimedia Productions samt norska utbildningsföretaget NKS.

- Internaktiv distansutbildning via nätet förutspås bli en av de nya framtidsbranscherna. För att klara en internationell expansion måste vi bredda bolagets verksamhetsområde och plocka in ny kompetens. Den får vi genom de nya delägarna, förklarar LUVIT:s VD Magnus Nyhlén. Han kommer närmast från Pharmasoft AB, en av de nya delägarna.

Pharmasoft är ett internationellt IT-företag som utvecklar och marknadsför produkter och tjänster för läkemedelsinformation till den internationella läkemedelsbranschen. Företaget kan både farmaci och informationsteknologi. Bland kunderna finns ett trettiotal nationella läkemedelsmyndigheter och många internationella läkemedelsföretag. Man tillhandahåller även IT-lösningar till Världshälsoorganisationen WHO. Pharmasoft har kontor i Sverige, Schweiz, England och Nordamerika.

Multimedia Productions affärsidé är att vara den ledande inom utveckling av affärskritiska datalösningar för Internet och intranät. NKS-gruppen är Nordeuropas största utbildningssamordnare med verksamhet i Europa och Asien.

För mer information kontakta Magnus Nyhlén, 046 - 222 12 89
 
 
 
 


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se

99-04-30