Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-05-11
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Ny guidebok vägleder på universitetscampus

En nyutkommen behändig pocketguide vägleder besökare i Lund. Tidsresan genom nio sekler sträcker sig från Domkyrkan i centrum till forskningsbyn Ideon på norr och tillbaka via Ekonomicentrum och Botan. En rundtur till fots kan avverkas på ca 90 minuter, beroende på promenadtakt och hur långa uppehåll man gör utanför universitetets ca 150 gamla eller nya byggnader.

Det är om Lunds universitet som guideboken handlar. Skriften är på ett 60-tal sidor och rikt illustrerad med nyritade 3D-kartor över universitetsplatsen och Botaniska trädgården.
Den inleds med en historisk bakgrund, om universitetets grundande, dess identitet och relationerna till staden Lund.
Promenaden börjar i hjärtat av staden, i Lundagård och på universitetsplatsen. Sedan följer en presentation av institutioner inom alla fakultetsområden längs promenadvägen. Den går genom södra universitetsområdet, förbi UB, sedan genom trädgårdsstaden med de praktfulla professorsvillorna från förra seklet och som övertagits av universitetet, Universitetssjukhuset och det nya BMC upp till det vidsträckta campusområdet med Tekniska högskolan, Ideon och Ekonomicentrum.
Guiden berättar om byggnaderna och deras arkitekter samt något om den forskning och utbildning som bedrivs innanför de många gånger anonyma fasaderna. Det avslutande kapitlet tar besökaren med på en rundvandring i Lunds universitetsmuseum.
Varje kapitel sammanfattas på engelska. Rubriker och bildtexter är översatta till engelska.
Pocketguiden riktar sig till konferensgäster och alla andra besökare i Lund. Såväl nyanlända studenter som tidigare lundabor bör också ha glädje av guiden.
Guiden är producerad av Informationsenheten och Lunds Universitetshistoriska sällskap i samarbete med IK Foundation & Company i förlagets serie The Explorer´s Handbook. Pocketguiden finns att köpa bl a i bokhandeln, på turistbyrån och på Kulturen.
I samma serie finns redan flera guideböcker till kultur- och naturhistoriskt intressanta platser i Skåne. Den senaste kom förra året och presenterade Domkyrkan.

Ytterligare information:
Christer Hjort, tel 046-222 70 08


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-05-11