Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-05-20
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Kofi Annan promoveras till hedersdoktor i Lund

FNs generalsekreterare Kofi Annan besöker Lunds universitet den 27-28 maj med anledning av att han ska promoveras till hedersdoktor vid universitetets juridiska fakultet. Doktorspromotionen äger rum fredagen den 28 maj. Professor Göran Melander, föreståndare för Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt, är promotor. I samband med sitt besök i Lund ska Kofi Annan också träffa studenter och besöka Skissernas Museum där utställningen Raoul Wallenberg Monument pågår.
Han kommer också att hålla en föreläsning för studenter om mänskliga rättigheter.

Kofi Annans besök i Sverige är föranlett av att han utsetts till hedersdoktor vid Lunds universitet. Besöket inleds i Stockholm där han ska deltaga vid öppnandet av den internationella Mitch-konferensen och sammanträffa med bland andra statsminister
Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-05-20