Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-05-20
Maria Lindh 046-222 95 24
Maria.Lindh@info.lu.se

Rektor Boel Flodgren hedersdoktor vid
Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Lunds universitets rektor Boel Flodgren har utnämnts till hedersdoktor vid
Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Hon tilldelas ekonomie doktorsgrad
"honoris causa" för "framstående vetenskaplig verksamhet på det juridiska
vetenskapsområdet, speciellt handelsrätt och för framgångsrikt handhavande
av ledarskap inom universitetsväsendet."
Promotionen vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors hållls i höst, den
29 oktober.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-05-20