Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-05-31
ChristerHjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se

Följ med till år 1749!
Fullmatad Linnétidning med sommarens program i Skåne

Varför grävde Carl von Linné ner sin penningpung i den skånska myllan? Och
varför var han inte på sitt bästa humör då han anlände Trelleborg den 20
juni år 1749? Svaren ges i en programtidning som Linnéprojektet i Skåne nu
ger ut.

Det är i år 250 år sedan Carl von Linné gjorde sin skånska resa. Jubileet
firas runtom i de skånska kommunerna. En lång rad aktiviteter ordnas för
allmänheten av föreningar, kommuner, museer, universitetet mfl.
Linnéprojektets programtidning innehåller ett späckat kalendarium för hela
sommaren; utställningar, naturexkursioner, blomstervandringar,
föreläsningar. Vissa orter får besök av en livs levande Linné i tidsenlig
klädsel.

I programtidningen kan man läsa om Linnés 2,5 månader långa resa i Skåne.
Läsaren får också komma människan och vetenskapsmannen Linné inpå skinnet.
Med egna ord beskriver han skräcken av att uppleva dödens närhet och
längtan efter sina kära släktingar.

Tidningen innehåller även artiklar om livet i Skåne på 1700-talet. De
flesta skåningar levde under mycket enkla förhållanden för 250 år sedan.
Linné besökte deras hem och beskrev i detalj hur bostäderna såg ut. Hans
reseanteckningar berättar också om skånska matvanor och hälsoproblem.
Statistiken om sjukdomar och dödsfall bland 1700-talets skåningar är
skrämmande läsning. Malaria, smittkoppor och tuberkulos skördade många offer.

I programtidningen kan man följa Linnés resrutt genom det skånska
landskapet. Färdvägen, den sk Linné-leden, är inritad på Vägverkets nya
skånekarta och kompletterad med datumangivelser för de många orter han
passerade.

Programtidningen har tryckts i 140 000 exemplar och finns att hämta på
turistbyråer, bibliotek, museer, större hotell och vissa postkontor.
Tidningen har producerats av Linnéprojektet i Skåne, som drivs av Lunds
universitet, Region Skåne och Länsstyrelsen
i samarbete med Länsarbetsnämnden, Skånes turistråd, Musik i Skåne och
Vägverket.
Ytterligare information:
Christer Hjort, tel 046-222 7008, mobil 070-528 7008 eller
Linnésekretariatet, tel 046-222 4265, 222 3729


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-05-31