Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-06-10
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Har Han bättre näsa
för bebisar än Hon?

Män är generellt sett bättre än kvinnor på att känna igen babydoft. Denna överraskande slutsats dras i en studie som ekologer vid Lunds universitet har gjort med nyblivna föräldrar på en vårdcentral. Tidigare internationella undersökningar av det här slaget har helt koncentrerat sig på doftkommunikationen mellan mödrar och spädbarn.

Docent Bill Hansson vid avd för kemisk ekologi/ekotoxikologi och Karin Bengtsson som gör ett examensarbete har arbetat med med totalt 24 nyfödda och 96 vuxna. De vuxna utgjordes av de nyblivna föräldrarna samt kontrollgrupper bestående av föräldrar till äldre barn och icke-föräldrar. Barnen tvättades med oparfymerad tvål och fick sedan bära en T-shirt under en natt. Dessa T-shirts förvarades sedan i burkar som försökspersonerna fick lukta i. Burkarna var ordnade i grupper om tre burkar. Det gällde att avgöra vilken T-shirt som burits av en baby, vilken som burits av ett äldre barn och vilken som inte burits av något barn alls.
- Totalt sett hade försökspersonerna lättare att identifiera vilka T-shirts som burits av bebisar än att identifiera de andra proverna, sammanfattar Bill Hansson. Skillnaden var inte heller så stor mellan föräldrars och icke-föräldrars förmåga i det avseendet. Men när man jämför män och kvinnor visar det sig att bara 39% av kvinnorna gissade rätt på babyproverna. Ett slumpmässigt resultat skulle ha legat på 33%. Däremot kunde 50% av männen identifiera babydoften!
Det är redan känt att mödrar har en mycket god förmåga att med hjälp av doften känna igen sitt eget barn bland andra Man har också kunnat visa att kvinnor har en mycket god inlärningsförmåga för babydoft. Det räcker med att en kvinna hållit en baby i en timme för att hon sedan ska känna igen doften, även om det inte är hennes eget barn. Men inga forskare tycks ha ägnat fäderna en tanke.
- Skillnaden kan vara den att männen har en medfödd förmåga att känna igen doften, medan denna förmåga är inlärd hos kvinnorna, säger docent Hansson och fortsätter:
- Om det skulle visa sig att den slutsatsen håller, gäller det att förklara varför det är så. En hypotes skulle vara att de förhistoriska människorna levde i flockar. I flocken var förmodligen de flesta släkt med varandra. Precis som bland djuren verkar evolutionen så, att individen eftersträvar att hans egna gener ska överleva och spridas i en population. Den angenäma doften mildrade kanske manlig aggressivitet och fick männen att bete sig beskyddande mot samtliga barn som om de vore hans egna barn.
Studien visade också att praktiskt taget alla tyckte att babydoften var såväl angenäm som intensiv. Och när någon sade sig vara mycket säker på att T-shirten hade varit i kontakt med en baby hade vederbörande som regel rätt.
Hansson och Bengtsson har dessutom gjort kemiska analyser av babydoften. Dessa visar klart att bebisarna avger fler starkt doftande föreningar än äldre barn. Det är första gången sådana analyser görs, och de båda forskarna hoppas nu få resurser att kunna gå vidare och identifiera föreningarna, likaså att vidare utforska männens märkliga känslighet för bebisar. Det är grundforskning - kunskap för kunskapens egen skull - men rönen kan också vara av intresse för branscher som arbetar med hygien och kosmetika.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-06-10