Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-09-07
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Folketingets forskningsutskott besöker Lunds universitet

Danska Folketingets Forskningsudvalg besöker Lunds universitet onsdagen den 8 september. Bland de 14 deltagarna finns också några representanter för det danska Forskningsministeriet.

- Besöket är ett tecken på det ökande intresse som finns på den danska sidan Öresund för universitet och högskolor på den svenska sidan. Det säger Bengt Streijffert på Öresundsuniversitetet som arrangerar besöket.

Som framgår av programmet vill de danska besökarna i första hand informeras om ämnen som styrning, ledning och ekonomi.

- Danskarna är också både imponerade och intresserade av hur svenska universitet och högskolor lyckas med den tredje uppgiften. Det gäller både kontakt med näringslivet och utbildningssatsningar på andra orter. Lunds universitet har i samarbete med kommunledningarna byggt upp verksamhet på flera orter i Skåne, i Helsingborg, Ängelholm Landskrona, Ystad och Eslöv, berättar Bengt Streijffert.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-09-07