Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-09-23
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Erlanderprofessuren
till Lunds universitet


Under år 2000 kommer Lunds universitet att ha den s k Erlanderprofessuren. Innehavare av professuren blir professor Vladilen Letokhov från Institutet för spektroskopi i Troitsk, Ryssland. Professor Letokhov har gjort banbrytande insatser inom laserfysiken. Han har skrivit mer än 730 vetenskapliga artiklar och 12 monografier och även mottagit flera internationella priser och utmärkelser.
1974 diskuterade professor Letokhov möjligheten att det kunde finnas naturliga lasrar ute i världsrymden. För tre år sedan hittade forskare i Lund tecken på att en instabil stjärna på södra stjärnhimlen, Eta Carinž, sände ut laserljus. I dessa rön har professor Letokhov engagerat sig mycket och därför finns det en naturlig koppling mellan honom och Lunds universitet.
Erlanderprofessuren inrättades vid Naturvetenskapliga Forskningsrådet av riksdagen 1981 för att hedra Tage Erlander på hans 80-årsdag.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-09-23