Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-09-27
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Student online förenklar studenternas IT-användning

Egen e-postadress automatiskt till alla studenter. Möjlighet att skapa en egen hemsida. Gratis modempool.
Det är något av innehållet i Student online, som är universitetets senaste satsning för att främja IT-användningen bland studenterna.

- Student online är ett förträffligt verktyg som kommer att underlätta studenternas kontakter med universitetet och andra studenter, säger Arne Ardeberg, prorektor och ordförande i CITU (Centrum för informationsteknik i utbildningen).
Tidigare har intresserade studenter fått ansöka om att få e-postadress. Nu får alla studenter som registrerar sig på en utbildning automatiskt ett konto hos Student online (SOL). Det ger studenten en e-postadress och möjlighet att skapa en egen hemsida. Jämfört med tidigare blir e-postadresserna mer begripliga. De kommer att bestå av studentens för- och efternamn samt tre siffror följt av @student.lu.se eller @student.lth.se. Adresserna skickas hem till studenterna med posten.
Alla e-postadresser kommer dessutom att bli sökbara för studenterna genom en särskild portal. Eftersom Student online är kopplat till studiedokumentationssystemet LADOK kan man bl a att söka på kurser. På så vis kan en student t ex kan nå alla sina kursare. Under hösten ska portalen utökas med kursinformation för de kurser som studenten är registrerad på, kalender med kursschema mm. Portalen är individuell och personligt anpassad för varje student.
Genom Student online kan studenterna också få tillgång till backup av uppsatser och liknande.
Magnus Lindqvist arbetar på CITU och är projektansvarig för Student online, som har utvecklats under sommaren i samarbete med SUN microsystems, LADOK och LDC. Mycket arbete har också gjorts av studenter på CITU.
- Såvitt vi vet är Student online ett koncept som saknar motsvarighet såväl nationellt som internationellt, säger han.
Student online är ett första steg mot ett intranät för alla studenter och lärare. Genom Student online skapas också ett mervärde för studenterna, som får möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur man använder och skapar nätdistribuerad information. Eftersom Student online är kopplat till Internet kan informationen nås lika lätt hemifrån som från institutionens datasal eller utlandet. Studenter med egen dator får tillgång till Internet via en kostnadsfri modempool.

Ytterligare information
Magnus Lindqvist, tel 046-222 39 10, e-post Magnus.Lindqvist@citu.lu.se
Skotte Mårtensson, tel 046-222 39 03, e-post Skotte.Martensson@citu.lu.se
Se även webbreferens nedan.

www.student.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-09-27