Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-10-19
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Lunds Fernströmpris till neuroforskare

Neuroforskaren docent Patrik Brundin får Lunds lokala Fernströmpris i medicin. Motiveringen är "hans framstående insatser i utvecklingen av transplantationsbehandling av Parkinsons sjukdom". Både den grundläggande och den kliniskt experimentella neuroforskningen är ett av medicinska fakultetens spjutspetsområden.

Patrik Brundin har under hela sin karriär varit inriktad på Parkinsons sjukdom. Han började forska hos professor Anders Björklund redan som ung medicinstudent och disputerade 1988 på en avhandling om nervcellstransplantation. Sen fullföljde han läkarutbildningen men återvände till labbet och heltidsforskningen strax efter tiden som AT-läkare.

- Det första arbetet gjorde jag faktiskt som 17-årig gymnasist i Wales. Jag hade läst att gruvarbetare som inandats mangan ofta fick Parkinsons sjukdom, så jag gjorde försök med att ge mangan till råttor och sen studera deras beteende. Under den tiden hörde jag också ett nyhetsprogram i radio som berättade om forskare i Stockholm som lyckats transplantera nervceller från råttfoster till vuxna djur. Det fascinerade mig oerhört och när jag började läsa i Lund tog jag kontakt med neurobiologerna här, berättar han.

Lundaforskarna har många och mödosamma år bakom sig med att utveckla nervcellstransplantation som botemedel mot Parkinson - och förhoppningsvis även andra sjukdomar som beror på att nervceller i hjärnan förtvinar. Ett stort problem, som man nu börjar bemästra, är att få de transplanterade nervcellerna att överleva och fungera i patientens hjärna.

- Men vi har bevis på att metoden är effektiv när cellerna överlever, säger Patrik Brundin. - En patient som vi transplanterade 1989 blev oerhört mycket bättre trots att vi bara transplanterade på ena sidan. Vi har också kunnat konstatera att de transplanterade cellerna lever och frisätter dopamin. Anledningen till Parkinsons sjukdom är att de dopaminproducerande cellerna förtvinar och dör.

I Patrik Brundins forskargrupp fann man 1994 en substans som skyddar transplantatet genom att det hämmar sk fria radikaler som skadar cellerna.
Upptäckten har bidragit till att öka cellöverlevnaden.

Ett annat problem är att tillgången på fosterceller inte räcker till. Det har medverkat till att verksamheten inte alls har nått den omfattning som forskarna nog hoppades på från början.

- Totalt har vi transplanterat 17 patienter i Sverige och av dem har en tredjedel blivit påtagligt bättre. En intressant möjlighet som många forskare arbetar med är att hitta embryonala stamceller och odla dem. En sådan teknik skulle göra det möjligt att hjälpa betydligt fler människor som lider av Parkinsons sjukdom, säger Patrik Brundin.

Från början hoppades forskarna att celltransplantation skulle vara ett sätt att behandla även Huntingtons sjukdom. Men sådana planer har lagts på is tillsvidare.

- Man vet för lite om sjukdomens uppkomst. Vi försöker istället kartlägga varför Huntingtongenen ger cellskador i hjärnan.

Neuroforskningen i Lund har mycket gott rykte runt om i världen och många forskarstuderande och etablerade forskare söker sig hit. Patrik Brundin leder en ung och entusiastisk forskargrupp där det internationella inslaget är markant. Japan, Tyskland, Kina och Österrike har varit hemländer för de senaste nyblivna doktorerna.

- Jag är tacksam för att jag själv hamnade i en så bra forskarmiljö och fick Anders Björklund och Olle Lindvall som mina mentorer, säger Patrik Brundin. Beskedet att han tilldelats Fernströmpriset, 100.000 kr, var förstås mycket stimulerande. En del av prissumman ska omsättas i en semester med nära och kära samt i en ny cykel. På Forskningens Dag i Lund den 3 november är det officiell hyllning av samtliga1999 års Fernströmpristagare.
________________________________________________________________________


OBS Patrik Brundin träffas på 0740/22 50 57


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-10-19