Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-10-25
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Belönat examensarbete

Fil dr Henrik Bengtsson vid Matematikcentrum på Lunds universitet har av Bo Rydins stiftelse belönats med ett pris på 25.000 kr för bästa examensarbete. Examensarbetet heter ÓBayesian Networks - A Selfcontained Introduction with Implementation RemarksÓ. Henrik Bengtsson är knuten till avdelningen för Matematisk Statistik med inriktning mot grafiska modeller speciellt Bayesianska nätverk. Bayesianska nätverk är grafiska modeller för resonemang under osäkerhet. De ger ett verktyg för att analysera också mycket komplexa system, de kan ge grund för beslut under osäkerhet, de kan tjäna som bas för felanalys och feldetektionsmetodik, eller användas för analys av alarm i komplexa system.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-10-25