Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-11-01
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Forskarstipendium

Christer Larsson, docent i molekylär medicin, blir 1999 års mottagare av Wallenberg-laboratoriets forskarstipendium, Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Priset är på 50.000 kr.

Christer Larsson är 33 år gammal och disputerade 1995 inom forskningsområdet Alkohol och cellsignalering. Sedan dess har han bytt institution och forskningsområde och startat ett nytt projekt med cancer-inriktning.
Målet för Christer Larssons forskning är att påverka cancercellers tillväxtförmåga genom att intervenera med deras celldelning, överlevnadsförmåga och/eller utmognad. Det har visat sig att dessa processer styrs av en grupp proteiner i cancercellerna. Larsson har undersökt hur olika former av proteinkinas C påverkar dessa processer. Han har speciellt studerat en ganska ovanlig form av cancer hos barn, neuroblastom, som utgår från nervceller och tidigt bildar dottertumörer. Han har funnit att en av de proteinkinaser han undersökt leder till utväxt av nervtrådar från neuroblastomcellerna. Detta är ett viktigt tecken på att den omogna cancercellen mognar och förökar sig sämre. Fyndet är också viktigt för att förstå hur man kan underlätta för skadade nerver att växa ut igen.
Stipendiet som i år delas ut för femte gången ska enligt statuterna gå till yngre särskilt lovande forskare vars forskning publicerats i internationell tidskrift. Överlämnandet sker i anslutning till Forskningens Dag i Malmö den 2 nov då stipendiaten också håller en kort föreläsning.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-11-01