Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-11-18
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

IT Öresund sjösatt

Öresundsuniversitetet beslöt den 16 november 1999 tillsammans med Öresund Business Council att inrätta IT Öresund - en ny plattform för samarbete mellan universitet och industri/näringsliv.


Till ordförande utsågs direktör Mikael Karlsson, chef för den internationella koncernen Axis Communications och styrelseordförande för Netch Technologies, båda med basen på IDEON i Lund.

IT-företagen i Öresundsregionen ökar snabbt i antal. Tillväxten inom befintliga företag är betydande. Många ser IT-branschen som regionens stora framtida industri. Samtidigt investeras betydande belopp för att bygga ut universitetens forskning och utbildning inom IT-området. Den stora satsningen på en IT-höjskole i Köpenhamn är ett bra exempel på detta.

IT Öresund skall bli en plattform där industrin och universitetens forskning och utbildning kan mötas för att skapa ett mervärde för företag och universitet/högskolor i Öresundsregionen

Visionen är att

- göra Öresundsregionen till en av de viktigaste tillväxtregionerna i världen inom informations- och kommunikationsteknologi. De IT-potentialer som finns i Öresundsregionen ska frigöras och stärkas genom samarbetet mellan industri och universitet runt Öresund

- skapa en optimal miljö för utveckling av näringsliv, utbildning och forskning i nya möten mellan teknik, handel, naturvetenskap, humaniora, konst och kultur

- vara en central och drivande kraft i den globala marknadsföringen av Öresundsregionens IT-kompetenser och potentialer


IT Öresund avser bl a att skapa mötesplatser, samarbetsprojekt och diskussionsfora samt ska fungera som samarbetsorgan för svenska och danska IT-aktörer. Marknadsföring och information blir viktiga delar av arbetet.

- IT Öresund markerar att vi har stark tilltro till våra möjligheter att gemensamt göra IT till ett framtidsområde i regionen. Universiteten på båda sidor sundet har många duktiga forskare och lärare och kvaliteten på såväl forskning som utbildning är hög. Entusiastiska och duktiga studenter strömmar till olika slags IT-utbildningar och vi startar nya utbildningar med IT-profil så att vi ska kunna möta det växande behovet hos företag och andra arbetsgivare i regionen av välutbildad arbetskraft med IT-kompetens. I Öresundsregionen finns också många högteknologiska utvecklingsföretag som har knoppats av från universiteten, säger rektor Boel Flodgren, vice ordförande för Öresundsuniversitetet


-For IT-sektoren i ¯resundsregionen er samarbejdet med universiteterne den bedste fremtidssikring , siger adm. direkt¿r Hans-Henrik H¿jbjerg, Albatros Network A/S.

-De 120.000 studerende i ¯resundsregionen er et yderst v¾sentligt potentiale - ved bevidst at ¿ge IT-kompetencerne hos de studerende vil vi dels kunne ans¾tte dygtige IT-medarbejdere og dels vil vi opleve en v¾kst i udviklingen af helt nye IT-baserede l¿sninger indenfor en r¾kke sektorer - og det vil styrke det samlede erhvervsliv i ¯resundsregionen, tilf¿jer Hans-Henrik H¿jbjerg.

IT Öresund leds av en styrelse med 16 ledamöter. Hälften av ledamöterna representerar industrin och hälften universiteten med lika representation för Danmark och Sverige.

Till styrelsens hjälp inrättas ett mindre sekretariat. IT Öresund finansieras i inledningsskedet av universiteten och industrin.

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-11-18