Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-11-22
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Stort intresse för ny lektorsutbildning för gymnasielärare

Nu börjar intresseanmälningarna till Lunds universitets planerade lektorsutbildning för gymnasielärare att strömma in. På en vecka har ett 30-tal lärare hört av sig, och Johan Stenström på Sekretariatet för fortbildning, vidareutbildning och distansutbildning (FoV) tror att fler kommer att nappa på utbildningen.

Idag finns det mycket få gymnasielektorer i Sverige, och medelåldern bland dem är hög. Samtidigt är behovet av forskarutbildade lärare i skolan stort. Sedan några år har en grupp vid Lunds universitet med bland andra prorektor Arne Ardeberg och Lärarhögskolans förre rektor Lars Haikola, därför planerat en lektorsutbildning för gymnasielärare. För att söka måste lärarna varit yrkesverksamma i minst två år och ha behörighet för forskarstudier (60-80 poäng i ett ämne). Tanken är att lärarna ska forska på halvtid under fyra år och avgå med licentiatexamen. Under denna tid ska de ändå få full lön av kommunerna, medan Lunds universitet står för kostnaderna för undervisning och handledning.
För att bli antagen gäller samma krav som för vanliga forskarstuderande på de enskilda institutionerna. Forskarstuderandena på lektorsutbildningen kommer däremot att ha en särskild studieplan. Avhandlingen ska dessutom ha anknytning till skola och lärande.
Utbildningen planeras komma igång under 2000. I det senaste numret av Skolvärlden hade FoV inne en liten annons om utbildningen, varpå intresseanmälningarna genast började komma in.
- Trycket från lärarna är stort. Idag när skolan är mer decentraliserad krävs det forskningskunniga personer. Dessutom är det inte alldeles lätt att rekrytera lärare idag. Därför behöver man skapa olika karriärtjänster, säger Johan Stenström.
Han tror dock att det kan bli problem för lärarna att få sina kommuner att ställa upp och betala utbildningen. För varje person rör det sig om ca en miljon kronor för de fyra åren. Men redan nu har t ex Eslöv och Kalmar ställt sig positiva till idén, och det finns flera andra som visar ett påtagligt intresse.
Inom universitetet finns det ett stort engagemang för lektorsutbildningen. Dels är detta ett sätt att expandera, dels att försäkra sig om att blivande studenter har en god gymnasieutbildning i bagaget.
Efterhand som intresseanmälningarna kommer in skickas de vidare till de enskilda institutionerna som har det slutliga avgörandet om vilka som ska antas.
- Jag tror att starten blir mycket blygsam, med ett par stycken på varje fakultet. Men tanken är att vi kontinuerligt ska ta in nya forskarstuderande på lektorsutbildningen, säger Johan Stenström.

Ytterligare information:
Projektledare Johan Stenström, tel 046-222 84 84, e-post Johan.Stenstrom@litt.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-11-22