Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               3 februari 1999

Petra.Francke@info.lu.se

Företagsköp underlättar deltagande i biståndsprojekt

Lunds universitets utvecklingsaktiebolag, LUUAB, äger sedan årsskiftet hälften av konsultföretaget Swedec International AB - numera Swedec-Lund University. Företaget arbetar med att genomföra biståndsprojekt inom utbildningssektorn.
För Lunds universitet innebär köpet av Swedec att man får tillgång till en väletablerad projektorganisation som ger universitetet bättre möjlighet att marknadsföra distansutbildning och nyttiggöra sitt specialistkunnande i utvecklingsländer. Satsningen kan också ses som ett led i universitetets ansträngningar att finna nya intäktskällor.


Redan idag finns det lärare och forskare från Lunds universitet som på olika sätt deltar i biståndsprojekt. Att finansiera och administrera stora projekt i utvecklingsländer kräver dock specialkompetens som universitetet generellt saknar, vilket har hindrat ett större engagemang. Internationella Miljöinstitutet har till exempel tvingats avstå från flera projekt eftersom man inte har kunnat hantera administration och projektledning.
- Genom samarbetet med Swedec får universitetet tillgång till en professionell organisation som har utvecklat rutiner för offertarbete, projektledning och projektadministration, säger universitetsdirektör Peter Honeth, som är VD i LUUAB.
Swedec bildades 1977 på initiativ av bl a Utrikesdepartementet för att exportera svensk yrkesutbildning. Tio år senare köptes Swedec upp av Hifab Gruppen. Hifab International AB är idag Sveriges främsta biståndskonsult, och äger fortfarande hälften av Swedec.
Swedec arbetar dels konkret med utbildning, dels med organisation och administration av biståndsprojekt. Företaget har under åren genomfört projekt i Afrika, Asien och Mellanamerika. Till exempel har man arbetat med att förbättra grundskoleutbildningen i Jamaica, utveckla ingenjörsutbildningen i Indonesien, utbilda personal vid utbildningsdepartementet i Etiopien i data och utbilda ekonomiska konsulter i Bangladesh. Listan kan göras lång.
Projekten finansieras till största delen av SIDA, Världsbanken, Inter-Amerikanska Utvecklingsbanken och Asiatiska Utvecklingsbanken.
Swedecs styrka ligger i en djup kunskap i att skriva vinnande internationella anbud och att därefter leda och administrera projekten enligt finansiärernas olika regelverk. Det specialistkunnande som krävs inom varje projekt anlitas utifrån. Samarbete har redan förekommit mellan Swedec och Lunds universitet, och nu knyts parterna hårdare till varandra.
- I vårt arbete på den internationella marknaden har vi ständigt behov av folk med fackkunskaper, och det får vi nu bättre tillgång till genom samarbetet med Lunds universitet. Biståndsorganisationer har redan visat intresse för kombinationen av professionell projektledning tillsammans med specialistkunnande och forskningskapacitet vid ett ansett universitet. Jag tror att efterfrågan på våra gemensamma tjänster kan bli stor, säger Swedecs VD Detlef Clöwe.
Lunds universitet ligger dessutom långt framme när det gäller interaktiv distansutbildning via Internet. Universitetet har bland annat tagit fram LUVIT, Lund University Virtual Interactive Tool, som är ett tekniskt system för utbildning via nätet. Med hjälp av LUVIT kan lärare lätt skapa nätkurser utan att kunna någon programmering. Studenterna kan befinna sig var som helst i världen, så länge de har tillgång till Internet.
- Eftersom vi har många kontakter på den internationella arenan passar det bra att vi hjälper till att marknadsföra utbildning från Lunds universitet i utlandet. SIDA har redan visat intresse för den här typen av kurser, och jag tror också att det kan vara intressant för Världsbanken, påpekar Detlef Clöwe.


Ytterligare information:
Universitetsdirektör Peter Honeth, tel 046-222 70 02, e-post Peter.Honeth@rektor.lu.se
Fortbildningsledare Lennart Badersten, tel 046-222 12 60, e-post Lennart.Badersten@fov.lu.se
VD Swedec-Lund University Detlef Clöwe, tel 08-674 66 90
Se även: http://www.hifab.se/swedec/index.htm


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-02-03