Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel, 046-222 94 58,               990222

Goran.Frankel@info.lu.se

Arkitekt och fysiker
hedersdoktorer vid LTH

En spansk arkitekt, en amerikansk elektronikexpert och en engelsk specialist på flödesmekanik och förbränningsfysik har utsetts till årets hedersdoktorer vid LTH, Lunds Tekniska högskola. De tre heter Santiago Calatrava, Robert W Brodersen och Philip Hutchinson.

Arkitekt och fysiker
hedersdoktorer vid LT
Santiago Calatrava, född 1952 i Valencia, anses vara en av världens mest innovativa arkitekter. Han är framför allt verksam i Zürich, Paris och Valencia och särskilt känd för de broar och järnvägsstationer han skapat. Han är utbildad skulptör, civilingenjör och arkitekt. Därför kan han både utnyttja ny teknik och nya former i sina projekt och överskrida gränserna mellan konst och arkitektur, likaså mellan ingenjörskonst och arkitektur.
Calatrava är inspirerad av naturliga former i rörelse, vågor som bryts, träd som böjer sig för vinden och blommor som öppnar sig. Taket till paviljongen i Milwaukees konstmuseum öppnar sig som en svans vingar och de enorma lutande pelarna vid flygplatsen Satola utanför Lyon påminner om en dansares utsträckta ben. Många av broarna har skapats med djur i rörelse som förebild, och det har gett dem lätthet och elegans.
De djupa kunskaperna i konst, teknik och arkitektur gör Calatrava till ett föredöme för den moderne arkitekten och arkitekturutbildningen i Lund.

Robert W Brodersen, född 1945, är sedan 1976 professor vid Electrical Engineering and Computer Science Faculty vid University of California, Berkeley. Hans forskning har varit inriktad mot konstruktion och användning av integrerade kretsar. Institutionen vid Berkeley har utvecklats till en av världens ledande auktoriteter på detta område. Professor Brodersen har uppmärksammats med åtskilliga utmärkelser och är ledamot av den amerikanska ingenjörsvetenskapsakademien. Under senare tid har hans forskning fokuserats på trådlös kommunikation och konstruktion av system med låg effektförbrukning.
Sedan mitten av 80-talet har kontakterna mellan professor Brodersen och institutionen för tillämpad elektronik vid LTH knutits allt tätare. Forskare från Lund har under kortare eller längre tid vistats i Berkeley och deltagit i arbetet i professor Brodersens grupp. År 1984 vistades Robert W Brodersen en period vid LTH-institutionen som gästprofessor. För forskarna i Lund har professor Brodersen varit ett kontinuerligt stöd och inspirationskälla.

Philip Hutchinson, född 1938, arbetade med termodynamik och flödesmekanik vid engelska Harwell Laboratories fram till 1987 då han blev professor i Statistical Fluid Mechanics samt rektor vid Cranfield University. Redan under sin tid vid Harwell Laboratories hade professor Hutchinson kontakter med Volvo. Via detta samarbete kom vissa svenska forskargrupper - däribland lasergruppen i Lund - med i internationella projekt inom den grundläggande förbränningsfysisk forskningen.
Sedan dess har förbränningsforskningen vid LTH expanderat så att den nu är ett av högskolans profilområden. Professor Hutchinson har under hela denna tid varit en nyckelperson. "Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att finna en enstaka person utanför högskolan som på ett så påtagligt sätt jobbat för förbränningsverksamheten vid LTH och på detta sätt starkt bidragit till att detta område fått en internationell status och blivit en spetskompetens skriver ledningen för Förbränningstekniskt Centrum.
Phil Hutchinson har också förtjänstfullt bidragit till verksamheten vid institutionen för brandteknik.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-02-23