Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Britta Collberg, 046-222 31 58,               990223

Britta.Collberg@info.lu.se

Lundaforskare får 7,6 miljoner kr
till tung vetenskaplig utrustning

Forskare vid Lunds universitet får 7,6 miljoner kronor för att skaffa tung utrustning inom tre områden: kärnfysik, biokemi och klinisk kemi.

Anslagen kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Det största är på 3,5 miljoner kronor och går till professor Klas Malmqvists mikroacceleratorlaboratorium. Där tillämpar man den s k PIXE-metoden för att analysera olika slags prover. Dessa beskjuts med väte- eller heliumkärnor och när de träffas avger de en karakteristisk röntgenstrålning. Metoden utvecklades i Lund på 70-talet, och sedan dess har kärnfysikerna där legat i den internationella frontlinjen på området. Nu vill man uppgradera sin s k mikrosond som tillåter en hög upplösning av hur spårämnen fördelar sig i ett prov. Den nya mikrosonden kommer att ha en tio gånger större upplösning än den nuvarande

Dr Mikael Oliveberg vid avd för biokemi på Kemicentrum får 2,5 miljoner till konstruktionen av ett nytt lasersystem. Han ingår i en forskargrupp som studerar hur kedjor av aminosyror veckar sig och bildar proteinmolekyler. Veckningsprocessen är mycket snabb, och hittills har det inte funnits någon tillfredsställande teknik att följa den. Lasersystemen är ett nytt sätt att göra detta.

Professorerna Björn Dahlbäck och Johan Stenflo vid Wallenberglaboratoriet i Malmö får 1,6 miljoner kronor för inköp av en Biocore 2000. Med den studerar man hur två proteiner interagerar med varandra. Det ena proteinet fästs på ett mycket litet guldchip; det andra tillförs i en vattenlösning. Chippet belyses på undersidan av polariserat ljus. Ljussignalen ändras, när proteinerna interagerar. De båda forskarna intresserar sig framför allt för hur vissa proteiner samverkar vid blodkoagulationen. Björn Dahlbäck ska också använda Biocore för att kartlägga proteinsamspelet i komplementsystemet som är en del av kroppens immunförsvar.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-02-23