Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               990311

Petra.Francke@info.lu.se

Universitetets pedagogiska pris vårterminen 1999


I samband med professorsinstallationen på fredag den 12 mars delar universitetets rektor Boel Flodgren ut vårterminens pedagogiska pris. Eva Falk Nilsson, pedagogisk konsult och föreståndare för Universitetspedagogiskt Centrum är mottagare av universitetets pris för framstående insatser i utbildningen.

Eva Falk Nilsson är en person som åtskilliga av universitetets lärare träffat, samtalat med och inspirerats av. Hon är svår att överträffa i förmåga att skapa mötes-platser för pedagogisk diskussion och erfarenhetsutbyte.

Eva Falk Nilsson har varit ledande i uppbyggnaden av den pedagogiska utbildningen för universitetets lärare. Hennes idéer och program har belönats med ett positivt gensvar och ett växande intresse från lärarna. Denna utbildning har blivit ett betydelsefullt medel för den pedagogiska utvecklingen. Den har också tjänat som förebild för en rad andra universitet och högskolor.

En god pedagogisk kompetens och ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete är en förutsättning för att ett modernt universitet skall klara sin uppgift gentemot studenterna. Detta pris till Eva Falk Nilsson skall därför ses som ett uttryck för den stora vikt Lunds universitet fäster vid strävandena att sätta studenternas lärande i centrum.

Vid installationshögtidligheten utdelas även studentkårernas pris för goda lärarinsatser, som denna gång går till Per Johnsson, Institutionen för psykologi och Lars Gustaf Andersson, Litteraturvetenskapliga institutionen.

De pedagogiska prisen består av resestipendier om vardera 15 000 kronor. Pristagarna får också en löneförhöjning på 1 000 kronor i månaden.


Ytterligare information:
Karl-Axel Nilsson, Utvärderingsenheten, tel 046-222 70 39, e-post Karl-Axel.Nilsson@evaluat.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-03-11