Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
ChristerHjort, 046-222 70 08,               990312

Christer.Hjort@info.lu.se

Lars Salvius-priset 1998


har tilldelats forskningsjournalist Solveig Ståhl, Lunds universitet

"för hennes mångåriga och breda insatser som engagerad forskningskommunikatör och för hennes lysande förmåga att göra komplex vetenskap både begriplig och spännande, med bibehållen trovärdighet."

Priset, som är på 75 000 kronor, utdelas av Lars Salvius-föreningen som är bildad av Sveriges Tidskrifter, Författarförbundet och Förläggareföreningen.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1999-03-12