Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-01-20
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Lunds universitet erbjuder förstärkt information och vägledning om högskolestudier i Danmark

Lunds universitet och Köpenhamns universitet har kommit överens om utbytestjänstgöring för de centrala studievägledarna under våren 2000. Till att börja med är det fråga om en försöksverksamhet under tre månader, men om den faller väl ut kommer det förhoppningsvis att övergå i ett reguljärt utbyte.

Syftet med projektet är tvåfaldigt: att bättre kunna svara på den ökade efterfrågan från svenska studenter efter information om utbildningsmöjligheter och utbildningsvillkor på andra sidan sundet, och att bredda studievägledarnas kompetens på detta område.

Under våren 2000 kommer en studievägledare från Köpenhamns universitet - Niels-Erik Parbst - att tjänstgöra på Studentservice i Lund följande måndagar:

7 och 28 februari
6 och 20 mars
3 och 17 april

Den som vill ha fördjupad information och vägledning om studier i Danmark kan redan nu boka in en tid hos Niels-Erik. Men det går naturligtvis också att komma in spontant när han är i Lund.

öppettiderna för Studentservice på måndagar är 10-12 och 13-16. Studentservice håller till på bottenvåningen i ÓGamla kirurgenÓ (Sandgatan 3).

Mer information om projektet fås genom Cecilia Johansson på tel 046 - 222 70 52.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-01-20