Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-01-26
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Känd hundraårsforskare blir hedersdoktor i Lund

Den internationellt kände äldreforskaren, professor Leonard W. Poon har utsetts till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Leonard W. Poon är verksam vid Gerontology Center, University of Georgia, Athens, i USA.


Äldreforskarna i Lund har sedan länge haft ett fruktbart samarbete med Leonard W. Poon. Det inleddes då forskare både vid Gerontology Center i Georgia och vid Gerontologiskt Centrum i Lund börjat göra studier kring hundraåringar. Poon tog 1993 initiativet till att samla hundraårsforskare världen över i en organisation som kommit att kallas The International Centenarian Study Group (ICS). Forskarna träffas regelbundet för att utbyta och diskutera aktuella forskningsrersultat kring hundraåringar.

Åren 1994 och 1995 var Leonard Poon gästforskare vid Lunds universitet och då initierades gemensamt en jämförande bearbetning mellan den svenska och den amerikanska hundraårsstudien. I båda studerar man frågor som överlevnad, anpassning, livstillfredsställelse, autonomi och oberoende i hög ålder. Professor Poons arbete har också bidragit till att forskare har lärt sig mer om minnesfunktionens förändring i hög ålder.

Samarbetet mellan äldreforskarna i Lund och professor Poons grupp har både fördjupats och breddats. Nätverket omfattar nu också hundraårsforskare i Japan, Tyskland, England, Frankrike och Danmark.

Leonard Poon kommer att kreeras till hedersdoktor vid doktorspromotionen i Lund fredagen den 26 maj.


Mer information om promotionen lämnas av Karin Dahlgren
046/222 70 06 el 222 09 78


PS: Leonard Poon har en egen hemsida på nätet:
http://omega.geron.uga.edu/Homepages/poon.html


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-01-26