Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-01-27
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Lunds universitet startar distansutbildning via satellit
genom en unik integration av broadcasting och Internet

Lunds universitet ligger sedan några år långt framme när det gäller distansutbildning via Internet. Nu går universitetet ett steg vidare och kombinerar Internet med sändning över satellit. Med hjälp av satelliter kan stora mängder information, t ex filmade sekvenser, överföras till studenternas datorer på väsentligt kortare tid än med vanlig Internet-överföring.
För Lunds universitet innebär den nya tekniken förbättrade möjligheter att nå ut med distansutbildning till partners över hela världen.

- Detta är en logisk fortsättning på universitetets strävan att göra utbildningen flexibel och tillgänglig, och ska ses som ytterligare ett steg när det gäller att göra Lunds universitet till ett ledande IT-universitet, säger Lennart Badersten, fortbildningsledare vid Sekretariatet för fortbildning, vidareutbildning och distansutbildning (FoV).
- Affärsidén är att nå ut till företag och kunna medverka i internationella projekt. Nästa steg är att koppla ihop flera satellitsystem för att kunna nå tredje världen där Internet inte finns tillgängligt överallt.

För några år sedan initierade universitetet utvecklandet av distansutbildningsverktyget LUVIT (Lund University Virtual Interactive Tool), som underlättar för lärare att rent praktiskt/tekniskt producera distansutbildningskurser för nätet. Resultatet blev så lyckat att universitetet 1998 bildade ett bolag för att sälja LUVIT och stå för den fortsatta utvecklingen av verktyget. Vid denna tid pågick inom Teracom AB utvecklingen av en teknisk plattform för att genom broadcastteknik överföra stora mängder data till många samtidigt utan att vara beroende av de begränsningar Internet i sådana fall innebär.

Genom att integrera en LUVIT-server med en mediacast-server för satellitöverföring har det nu blivit möjligt att på ett effektivt och banbrytande sätt kombinera Internets och satellitteknikens fördelar.
- Detta är ett unikt koncept genom sin integration, och intresset för denna typ av lösningar är stort runt om i världen, berättar Lennart Badersten.

Internet fungerar bra när det gäller tvåvägskommunikation mellan student och lärare, och vid överföring av kursmaterial som inte är så omfattande. Stora datamängder tar dock väldigt lång tid att överföra. Fem minuters högkvalitativ video är näst intill omöjlig att distribuera via Internet. Men med satellit, som kan beskrivas som enkelriktad, luftburen bredbandsteknik, tar det bara fem minuter.

Genom kombination av LUVIT-server och mediacast-server har Lunds universitet, LUVIT AB och Teracom AB lyckats skapa en plattform där man kan dra nytta av bägge teknikerna.

Lunds universitet har prövat tekniken genom att som ett första steg skicka röntgenbilder via satellit till det lokala studiecentret i Ystad. I mars börjar tekniken användas på en fortbildningskurs i radiologi, som Lunds universitet med professor Holger Pettersson i spetsen ger på distans i Nairobi, i samarbete med Världshälsoorganisationen, WHO.
- I förlängningen är tanken att Lund ska bli ett globalt universitet för fort- och vidareutbildning av radiologer i hela världen, berättar Lennart Badersten.

Intresset för den nya plattformen är stort. Världens största universitet, China TV-university, vill t ex samarbeta med Lunds universitet med hjälp av den nya tekniken.

För själva satellitöverföringen anlitar Lunds universitet Teracom AB, som är det företag som distribuerar all markbunden TV och radio i Sverige och även de flesta nordiska satellitkanalerna. Den aktuella satelliten heter Sirius 2 och kan länkas ihop med andra satelliter, så att sändningarna kan nå ut över hela världen.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Badersten, fortbildningschef vid Lunds universitet,
tel 046-222 12 60, e-post Lennart.Badersten@fov.lu.se
Magnus Nyhlén, vd för LUVIT AB,
tel, 0736-33 12 81, e-post magnus@luvit.com
Holger Pettersson, professor i diagnostisk radiologi,
tel 046-17 30 00, e-post Holger.Pettersson@drad.lu.se
Christer Lundin, affärsområdeschef Teracom AB,
tel 08-555 421 24, e-post christer.lundin@teracom.se

http://www.fov.lu.se/luvit/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-01-27