Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-01-27
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

IT-lärande i Lund väcker
internationellt intresse

Lunds universitet framstår i många avseenden som en förebild för andra universitet när det gäller att använda den moderna informationstekniken i undervisning och aktivt lärande. Det tycker IT-experterna inom CRE, Europeiska Rektorskonferensen som innefattar 600 europeiska universitet och högskolor.

CRE har utvecklat riktlinjer för hur man bygger upp en IT-strategi på ett universitet. Nu erbjuder man också rådgivning åt de universitet som vill se över eller förverkliga sådana strategier. Först ut i den processen har en pilotgrupp varit bestående av universiteten i holländska Maastricht, spanska Granada, Edinburgh, Venedig, Bordeaux, rumänska Cluj Babes Boulayi samt Lund. Deltagarna fick först själva utvärdera sin IT-verksamhet. Därefter besöktes de av en grupp experter från CRE, såväl pedagoger som IT-experter och administratörer. Expertgruppens resultat presenterades nyligen på en konferens i Bologna, och Lunds universitet fick då de högsta vitsord.

- Bland annat framhölls det att vi tagit ett samlat grepp på detta med IT-strategi och att det fanns balanserad ”mix” av aktiviteter som började på gräsrotsnivå och spred sig uppåt och av aktiviteter som började ledningsnivå och spred sig nedåt, säger prorektor Arne Ardeberg som deltog i Bologna-konferensen.

- Man var också imponerad av bredden. IT-arbetet pågår inom alla verksamheter och forskning och utveckling på området omsattes snabbt i den reguljära undervisningen. Likaså nämndes hur långt vi kommit inom distansundervisningen.Experterna noterade också att användningen av IT-instruktörer var föredömlig när det gäller att sprida kunnande och verka mellan den centrala administrationen och fakulteterna samt att undervisa och träna lärare. Man framhåller också LUVIT (Lund University Virtual Interactive Tool) som ett bra hjälpmedel för att utveckla kursmaterial i IT-form utan att besvära användarna med alltför många teknikaliteter.

- Vad det nu gäller är att ytterligare stärka samarbetet mellan dem som forskar om och utvecklar IT ute i verksamheten så att vi slipper att uppfinna hjulet flera gånger, säger Arne Ardeberg.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-01-27