Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-01-27
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Kunglig gästprofessur
till Lunds universitet


Professor Andrew Warren vid University College of London har utsetts att inneha Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap under läsåret 2000/2001. Han kommer att knytas till nybildade MICLU, Miljövetenskapligt Centrum vid Lunds universitet. Andrew Warren är geograf med inriktning på geomorfologi och markvetenskap, speciellt utvecklingsfrågor och miljöproblem i torrområden.
Det är styrelsen för Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond som utser innehavaren efter nomineringar från universitet och högskolor. F n innehas professuren av den amerikanske professorn Robert Charlson som finns på Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-01-27