Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-02-08
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Suzanne Osten blir hedersdoktor i Lund



Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett regissör Suzanne Osten till ny hedersdoktor. Två andra nya hedersdoktorer har hämtats inom universitetet – professor Hans Andersson, nyligen avgången dekanus vid fakulteten, och professor Håkan Westling, tidigare rektor för Lunds universitet.

.Suzanne Osten är född 1944 och bedrev akademiska studier i Lund på 1960-talet. Sina första lärospån som regissör gjorde hon på Lilla teatern på Sandgatan. Tillsammans med bl.a Leif Sundberg grundade hon 1968 Fickteatern, en liten grupp skådespelare som reste runt i hela landet och spelade barnteater i klassrum och gymnastiksalar. År 1971 blev Suzanne Osten konstnärlig ledare för Unga Klara, en barn- och ungdomsteater som är knuten till Stockholms stadsteater. Hon är fortfarande verksam vid Unga Klara som numera har lokaler i Kulturhuset.

Suzanne Ostens arbete med barn- och ungdomsteater har blivit barnbrytande, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det gäller både pjäsval och metodik. Pjäserna arbetas fram tillsammans med en skolklass som fungerar som referensgrupp. Temat berör alltid barnens egen vardag. Flera av pjäserna har översatts till många olika språk. Unga Klaras pjäser framförs t ex ofta i Tyskland. Suzanne Osten är också en viktig opinionsbildare för barn- och ungdomsteater.

Hennes vuxenpjäser har ofta en feministisk profil, t ex Tjejsnack och Jösses flickor som hon skrev på 1970-talet tillsammans med Margareta Garpe. Från 1980-talet och framåt har Suzanne Osten också profilerat sig som filmare. Flera av hennes filmer är välkända, t ex Bröderna Mozart och Skyddsängeln.

Hans Andersson är professor i medeltidsarkeologi. Han har under de senaste åren varit humanistiska fakultetens dekanus och ordförande i styrelsen för humaniora och teologi. Uppdragen har varit särskilt betungande på grund av den smärtsammma omställningsprocess till följd av minskade statsanslag som Humaniora-Teologi-området har genomgått.

- Hans Andersson har visat en beundransvärd förmåga att möta dessa krav. Han har lett arbetet inom området med klokhet, takt och effektivitet och som områdets språkrör utåt har han tillvunnit sig en djup respekt inom och utom universitetet, skriver fakulteten i sin motivering.

Håkan Westlings år som rektor för Lunds universitet kännetecknades av expansion för humaniora. Hans engagemang för utbildningsfrågor, bl.a. som ordförande i utredningen Grundbulten ledde till en bedömning av undervisningstäthet som var gynnsam för humaniora.

I motiveringen påpekas att Westling också höjde universitetets anseende med sin i god bemärkelse humanistiska talekonst.

Det främsta skälet till att fakulteten vill hedra Håkan Westling med ett hedersdoktorat är dock hans omfattande arbete för att få till stånd ett universitetsmuseum. Fakulteten säger att det är svårt att tänka sig att någon annan skulle ha lyckats i denna komplicerade fråga. Det museum som sedan några år finns inom Kulturens område håller hög klass och har varit till stor glädje för universitetet i sin helhet. Som primus motor i Universitetshistoriska sällskapet har Westling också skapat en plattform för det intresse som tidigare varit en smula hemlöst.


Doktorspromotionen i Lund äger rum fredagen den 26 maj.


Mer information om promotionen lämnas av Karin Dahlgren
046/222 70 06 el 222 09 78


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-02-08