Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-02-16
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Djuphavsbiolog blir
hedersdoktor i Lund


En djuphavsbiolog blir blir årets hedersdoktor vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Professor Robert R Hessler är verksam vid Scripps Oceanographic Institution i La Jolla, Kalifornien. Bl a har professor Hessler utforskat det märkliga djurliv som frodas i Óvarma källorÓ på havbottnen.
Robert R Hessler föddes 1932 i Chicago och disputerade 1960 vid University of Chicago. Hessler började sin forskarbana som paleontolog och ägnade sig åt triolobiter, en utdöd form av leddjur. Snart övergick han till studiet av moderna, havslevande kräftdjur och så småningom specialiserade han sig på djuphavsfaunan. Hans forskning kännetecknas av stor bredd, och han är numera en internationellt erkänd auktoritet på djuphavsbiologi och släktskapsrelationer inom leddjursgruppen.
Som djuphavsbiologisk expert blev han en av de första som följde med den bemannade djupshavsfarkosten Alvin på dess expeditioner. Det var med denna farkost man upptäckte de Óvarma källorÓ som finns på 3000 - 4000 meters djup. Dessa uppstår i sprickzonerna mellan de plattor som jordskorpan är uppbyggd av och innehåller ett mycket speciellt djurliv.
Professor Hessler har mottagit flera priser för sin forskning och för sin skicklighet som lärare. Han har också kallats till ledamot i lärda sällskap, bl a Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund.
Ett samarbete om kräftdjursfylogeni etablerades tidigt mellan professor Erik Dahl i Lund och Robert Hessler. 1977 tillbringade professor Hessler ett sabbatsår i Lund och sedan 1988 brukar han årligen tillbringa ett par månader på Zoologiska institutionens morfologiska avdelning. Han har också samarbetat med professor Rolf Elofsson och medverkat som föreläsare i grund- och forskarutbildning.
Professor Hessler promoveras till hedersdoktor i Lund den 26 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-02-16