Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-02-21
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Pedagoger blir hedersdoktorer i medicin i Lund

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har utsett fem nya hedersdoktorer. Av dem är tre pedagoger – fil.dr. Mona Eriksson, docent Elisabeth Armstrong, Harvard, USA, samt Henry Egidius, fd lektor vid Lärarhögskolan i Malmö. De har alla arbetat med den nya läkarutbildningen. De övriga är två amerikanska forskare, James C. Thomson och Harold Roberts.

2000-02-21

Universitetslektor Mona Eriksson, född 1936, är verksam vid Enheten för medicinsk pedagogik vid Medicinska fakulteten i Lund. Hon har under många år på ett avgörande sätt bidragit till att utveckla läkarutbildningen vid fakulteten och har också ansvarat för utvärdering, kvalitetsutveckling och lärarutbildning.

Elisabeth Armstrong, född 1946, är docent i pedagogik vid Harvard Medical School, Boston, USA. Hennes karriär inom området medicinsk pedagogik är kantad med utmärkelser och uppdrag av olika slag. Ända sedan fakulteten i mitten på 80-talet började diskutera en förändring av läkarutbildningen i Lund har hon haft stor betydelse som stöd och resursperson. Flera av dem som arbetat med läkarutbildningen i Lund har deltagit i kurser om ledarskap problembaserat lärande, kursplanering och examination vid Harvard Medical School.

Henry Egidius, född 1925, har varit lektor i pedagogik och ämnesmetodik vid Lärarhögskolan i Malmö åren 1964-1986. Han har sedan 1982 deltagit som lärare vid fakultetens “docentkurs”som totalt har haft mer än 700 lärare som kursdeltagare. 1987 engagerades han av Medicinska fakulteten i arbetet med att lägga om läkarutbildningen. Under flera år var han knuten till Medicinska Forskningsrådets planeringsgrupp för vårdforskning. Han är numera bosatt i Stockholm.

-De tre hedersdoktorerna har på ett avgörande sätt bidragit till den förändringsprocess som ledde fram till starten av en ny läkarutbildning vid medicinska fakulteten i Lund 1992, heter det i motiveringen.

- Vi vill på detta sätt markera den stora betydelsen av arbetet med grundutbildningarna och den kontinuerliga utvecklingen av dem, säger fakultetens dekanus professor Per Belfrage. Förändringen av läkarutbildningen i Lund har fått nationell uppmärksamhet och nu är det flera andra medicinska fakulteter som vänder sig till Lund för att ta del av våra erfarenheter.

Professor James Thompson, född 1928, är professor i kirurgi vid University of Texas Medical Branch, Galveston, USA. Under sin 40-åriga forskarkarriär har han koncentrerat sitt intresse på hormoner i magtarm-kanalen och deras funktion för hälsa och sjukdom. Han har en långvarig och stark länk till Lunds universitet och har samverkat både med de farmakologiska och kirurgiska institutionerna. Han har bl.a. utbildat och handlett tre kirurger från Lund och har gästat forskarkollegor i Lund vid flera tillfällen. Thompson utsågs 1999 till president för American College of Surgeons.

Harold Roberts, född 1930, är professor i medicin och patologi vid University of North Carolina. Hans specialitet är koagulationsrubbningar, speciellt hemofili (blödarsjuka). Professor Roberts har fått en lång rad utmärkelser och han har varit gästprofessor vid flera amerikanska och europeiska universitet. Forskningen inom hemofili vid hans laboratorium är i absolut världsklass. Samarbetet med koagulationsforskarna vid Lunds universitet inleddes redan på 1950-talet då hemofilivården i Malmö/Lund utvecklades under Inga Marie Nilssons ledning. Samarbetet har fortsatt med bl.a med att utveckla nya metoder att behandla hemofili.De nya hedersdoktorerna promoveras i Lund fredagen den 26 maj.
Mer information om promotionen lämnas av Karin Dahlgren
046/222 70 06 el 222 09 78
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-02-21