Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-02-28
Christer Hjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se

Kickoff i Lund för Venture Cup Öresund
Toppledare hjälper unga entreprenörer

Venture Cup Öresund sparkar igång den 29 februari i Lund för att sedan fortsätta fram till slutet av september. Venture Cup är en omfattande affärsplanstävling, som vänder sig till studenter och forskare.

Syftet med Venture Cup Öresund är att skapa nya tillväxtföretag. Samtidigt vill man skapa ett nätverk i Öresundsregionen för utbyte av idéer och erfarenhet. På detta vis hoppas initiativ-tagarna bygga en bro mellan entreprenörer tvärs över sundet.
Dan Olofsson, Mikael Lillius och Sven-Christer Nilsson är några av de företagsledare, som tillsammans med venture capital-firmor, innovationscentra, universitet och handelshögskolor ställer sin kunskap och erfarenhet till förfogande för unga med entreprenörsanda.
Venture Cup inbjuder till kick off i Lund, tisdagen den 29 februari kl. 19.00 (..) i Stora Salen, Akademiska Föreningen.
Förutom information om själva tävlingen kommer lundaentreprenören Christer Fåhraeus att berätta om hur man startar ett företag. Anders Jönsson från Wellplast, en av finalisterna i förra årets Venture Cup Väst i Göteborg, berättar om sina upplevelser av tävlingen.
Tävlingen har startats på initiativ av konsultfirman McKinsey & Company i samarbete med Lunds universitet, Köpenhamns universitet, Copenhagen Business School och Danmarks Tekniska Universitet. McKinsey & Company har tidligare initierat motsvarande tävlingar i Schweiz, Tyskland, Holland och senast i Göteborg och Stockholm (Venture Cup Öst och Venture Cup Väst).
Första priset är DKK 200.000 och totalt delar de tävlande på DKK 500.000 i prispengar. Venture Cup är mer än bara en tävling. Det är också en utbildning i att starta eget. Parallellt med tävlingen hålls utbildnings- och inspirationsmöten, där framgångsrika företagsledare, entreprenörer och representanter från universiteten och handelshögskolor berättar om sina erfarenheter och ger råd och vägledning till deltagarna.
------------------
Frågor besvaras gärna av Anders Nilsson-Stig på tel. 0706-495369.
Se även länk nedan:

www.venturecup.org


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-02-28