Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-02-29
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Synagogforskare hedersdoktor i Lund

En av världens främsta synagogforskare – professor Lee I. Levine vid Hebrew University i Jerusalem – har utsetts till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet. Ny hedersdoktor blir också professor Hermann Spieckermann, Göttingen, vars forskningsområde är tolkning av texterna i Gamla testamentet.

Lee I. Levine, som är professor i arkeologi, har på senare år ägnat sig allt mer åt utgrävningar av den antika synagogan. I ett nytutkommet verk tecknar han synagogans utveckling under tusen år, från hellenistisk till senantik tid, från social till mer markerat religiös funktion, liksom förändringen av liturgi, arkitektur och konst. Under senare år har han också skrivit om judendom och hellenism i antiken och om Jerusalem och dess centrala religiösa ställning inom judendom, kristendom och islam.
Vid teologiska fakulteten i Lund bedrivs forskning om den antika synagogan inom ett större tvärdisciplinärt projekt som sponsras av Riksbankens Jubileumsfond.


Professor Hermann Spieckermanns, Göttingen, ämnesområde är texttolkning av Gamla testamentet, särskilt den hebreiska bibelns tillkomst och uttolkning i historia och nutid. I centrum för hans författarskap står frågor om gudsbildens egenart och utveckling. Spieckermann har också sysslat med bildtolkning. I ett verk som kom för ett par år sedan diskuterar han sambandet mellan text och bild och hur biblisk gudserfarenhet och livsförståelse lever vidare hos några av konsthistoriens mästare: Chagall, Epstein, Gauguin, Delacroix och Rembrandt.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-02-29