Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-03-07
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Fint forskarpris till 25-åriga Åsa

Åsa Petersén, 25-årig neuroforskare vid Lunds universitet, har fått årets Anders Wall-stipendium i naturvetenskaplig forskning. Stipendiet på 100.000 kronor är egentligen ett pris och det delas ut till unga och kreativa forskarbegåvningar. Åsa Petersén håller på med sin doktorsavhandling om Huntingtons sjukdom och är på väg till USA och Venezuela för vidare studier om sjukdomen.


-- Det är väligt roligt och uppmuntrande att få en sådan utmärkelse, säger Åsa Petersén. Hon berättar om sig själv att hon är doktorand i docent Patrik Brundins grupp, på Wallenberg Neurocentrum, som forskar om villkoren för nervcellers överlevnad. Hon har läst fem terminer på läkarlinjen men har gjort ett uppehåll för att forska. När hon gjorde sitt fördjupningsarbete om Huntingtons sjukdom blev hon intresserad av att gå vidare och fick en doktorandplats.

Huntingtons sjukdom, som också kallas danssjuka, beror på att nervceller i striatum, ett område i hjärnan, förtvinar och dör. De första symtomen är personlighetsförändringar och i nästa skede får patienten svårt att kontrollera sina rörelser som blir ryckiga. Sen följer entilltagande demens. Sjukdomen är ärftlig och världen över söker forskare efter metoder att behandla och bota den.

I början av 90-talet identifierade forskarna Huntingtongenen. Defekten yttrar sig som en “stamning” dvs vissa sekvenser upprepas ett antal gånger. Ju fler upprepningar desto tidigare insjuknar patienten.

Forskningens viktigaste verktyg är transgena möss som föds med den defekta genen. Den har tagits fram av amerikanska forskare och lundagruppen har fått tillgång till den. Åsa Petersén har funnit att sk Huntingtonmöss förefaller vara resistenta mot gifter som normalt framkallar nervcellskador. Fynden är än så länge oförklarliga men de intresserar den internationella Huntingtonforskningen och Åsa Petersén har inbjudits till flera amerikanska universitet för att föreläsa om sitt arbete.

Fredagen den 10 mars ska Åsa och de fem övriga Anders Wall-stipendiaterna, från andra ämnen, ta emot sina utmärkelser vid en ceremoni på Musikaliska Akademien i Stockholm. Ett par dagar senare åker hon till USA där hon ska forska hos några av världens förnämsta Huntington-forskare. Och sen bär det av till Venezuela och ett litet isolerat område som blivit något av Huntingtonforskningens Mekka. Normalt förekommer sjukdomen hos 1:10.000 personer men där finns den i nästan var och varannnan familj. Det var också här som amerikanska forskare fann sjukdomsgenen.
______________________________________________________________________
Åsa Petersén träffas på telefon 046/222 05 63 (Wallenberg Neurocentrum)


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-03-07