Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-03-16
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Humanistdagarna 2000 i Lund

Humanistdagarna i Lund är tillbaka - nu med det mest omfattande programmet i arrangemangets femtonåriga historia. Humanistdagarna ordnades för första gången 1985 och förra året var det uppehåll. För första gången har programmet sträckts ut till tre dagar - från den 6 till och med den 8 april. Både den historisk-filosofiska och den språkvetenskapliga sektionens institutioner medverkar. Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet är ansvarig arrangör.

Temat för Humanistdagarna i år är Humaniora - långt borta och nära.

- Temat är tänkt att inbjuda till reflektioner om hur omvärlden uppfattar humaniora och kan tolkas både politiskt och känslomässigt. Humaniora är långt borta från vad de politiska beslutsfattarna menar vara angeläget att satsa på idag. Men humaniora är nära i betydelsen vardagsnära för de flesta människor, förklarar professor Gösta Bruce, ordförande i kommittén för Humanistdagarna. Långt borta och nära är mångtydigt och ger associationer till geografiska rum och tidsliga dimensioner. Därmed visar det spännvidden hos den humanistiska fakultetens olika verksamheter. Från främmande språk och försvunna epoker till skillnader mellan Internetanvändning i Sverige och Indien och att gå på marknad i Jämtland.

Programmet omfattar totalt ca 190 populärvetenskapliga föreläsningar och ett antal andra inslag. Centrum för Danmarksstudier presenterar sig liksom svenska Akademiens Ordbok. Lördagen den 8 april är det också visning av Lunds universitetsmuseum. Flera institutioner ordnar demonstrationer och visningar. Avdelningen för religionshistoriska ämnen inbjuder frågvisa till en särskild ”frågelåda” som är bemannad torsdag och lördag. Knepiga frågor som kräver eftertanke bör ställas på torsdagen och besvaras då på lördagen.

Programmet innehåller också en del fakultetsgemensamma arrangemang på kvällarna. Trion Pernilla August, Jacques Werup och Rolf Sersam har engagerats att ge Indiansommar - en musikalisk-poetisk föreställning om kärleken långt borta och nära. Föreställningen ges torsdag 6 april kl 19 på Auditoriet Kulturen. Kvällsprogrammet fredagen den 7 april handlar om film. Det inleds med en visning av Suzanne Ostens film Bröderna Mozart från 1986. Därefter blir det ett estradsamtal mellan regissören Suzanne Osten, tillika ny hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, och filmkritikern Jan Aghed som är hedersdoktor vid samma fakultet. Filmkvällen äger rum på Palaestra med början kl 19.00

På Historiska museet framför Röda Kapellet Hilding Rosenbergs kantat ”Järnålder”. Det blir recitation av Johannes Edfeldts dikter efter inledning av professor em Ulla-Britta Lagerroth. Museet samarbetar med Folkuniversitetet om arrangemanget som äger rum torsdagen den 6 april kl 19.00

Poeten och antikforskaren Jesper Svenbro får det Rausingska humanistpriset och kommer alltså att hålla Rausingföreläsningen vid avslutningen av Humanistdagarna lördagen den 8 april i universitetsaulan.

Jesper Svenbro är född 1944. Han har sin utbildning från Lunds universitet där han disputerat i grekiska på en avhandling om grekisk poetik. Numera har han sin bas i Paris och vid sidan av sitt författarskap har han gjort internationell karriär som antikforskare. Ämnet för Jesper Svenbros föreläsning är Ett teologiskt korrekt självmord i det klassiska Athen. Om Sofoklesę Ajas.

Med anledning av HT 2000 innebär Humanistdagarna en extra stor satsning, påpekar professor Gunnar Broberg, dekanus för humanistiska fakulteten. HT 2000 är en kampanj för att uppmärksamma HT-ämnena. Den har initierats av styrelsen för området humaniora-teologi och ska pågå under hela året.

Humanistdagarna vänder sig till allmänheten, beslutsfattare, studenter och skolungdom. Besök av skolklasser bör föranmälas till respektive institution

www.lu.se/info/humdagar2000/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-03-16