Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-03-17
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Byggstart för astronomihus

Efter en del förberedande va-grävningar börjar arbetet på astronomernas nya institution i Lund officiellt i dag fredagen den 17 mars. Det ceremoniella första spadtaget togs av Lunds universitets rektor Boel Flodgren , Akademiska Hus AB:s koncernchef Christina Rogestam och Skanskas Johan Ellerstedt. Det gamla vattentornet på Sölvegatans krön blir en del av den byggnad som kommer att uppföras. Huset ska vara inflyttningsklart till sommaren år 2001.

Ett kvadratiskt hus i två våningar kommer att uppföras. Detta omsluter en atriumgård om ca 20 x 20 meter. Totalt får man en lokalyta på 4.200 meter för laboratorier, kontor och föreläsningssalar. Byggnaden kommer att vara förbunden med vattentornet. På torntaket kommer en observationsplattform att uppföras med ett spegel- och ett solteleskop. Ljuset från det senare instrumentet kan ledas ner genom ett rör med högt vakuum till den nya byggnadens källare där det skall finnas ett optiskt laboratorium. Att projektera och utveckla nya instrument är en högt prioriterad verksamhet vid astronomiska institutionen i Lund.
Också på tvåvåningshusets tak och på atriumgården skall astronomiska observationer kunna göras som ett led i grundutbildningen.
I fasaden ut mot Sölvegatan kommer en oregelbunden ÓklossÓ där alla vinklar inte är nittio grader att skjuta ut. Klossen, som innehåller en föreläsningssal om 80 platser, fortsätter in i byggnaden.
På tomten finns också en vaktmästarbostad som ligger precis i hörnet av Sölvegatan och Tornavägen. Den kommer att byggas om till ett ÓgästisÓ för besökande forskare.
Till finesserna i byggnaden hör ett flexibelt väggsystem och att det blir ett ÓsmartÓ hus. Om t ex någon lämnar sitt rum med ljuset påslaget, slås detta av efter en kvart. Värmen kommer också automatiskt att sänkas i det tomma rummet.
En annan finess är att man utnyttjar geotermi,alltså jordvärme, för att värma huset på vintern och kyla det på sommaren. Ett antal 200 meter djupa borrhål förses med dubbelslangar som står i förbindelse med värmepump. Systemet är energibesparande och ekonomiskt fördelaktigt; man räknar med att det ska ha betalat sig på ca fem år.
Byggherre för projektet är Akademiska hus i Lund AB med Birgitta Wickman som projektledare. Entreprenör är Skanska. Lunds universitet kommer att hyra huset av Akademiska hus i Lund AB. Arkitekt är FOJAB AB. För den konstnärliga utsmyckningen svarar Bente Stocke. Hon har föreslagit en glasspalt som löper genom byggnad och gård och som bildar ett kors orienterat efter väderstrecken.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-03-17