Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-03-23
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Universitetets pedagogiska pris vårterminen 2000

I samband med professorsinstallationen på fredag den 24 mars delar universitetets rektor Boel Flodgren ut vårterminens pedagogiska pris. Anders Schmidt, informationsbibliotekarie vid universitetsbiblioteket, är mottagare av universitetets pris för framstående insatser i utbildningen.

Anders Schmidt har öppnat vägarna till UBs omfattande litteraturresurser för många forskare och otaliga studenter. Med stor erfarenhet av både individuell rådgivning och av handledning i grupp har han lotsat de studenter som behövt professionell hjälp i litteratursökning inför rapport- och uppsatsskrivande.

Hans pedagogiska medvetenhet och smittande entusiasm inför biblioteket som outsinlig kunskapskälla väcker intresse och engagemang hos bibliotekets besökare. Vänligt och respektfullt får han även de osäkra studenterna att växa i självförtroende och att känna sig välkomna i den akademiska biblioteksmiljön. Som medarbetare i universitetets bibliotekarieutbildning för han nu detta förhållningssätt vidare till en helt ny generation bibliotekarier.

Anders Schmidt har visat att biblioteket inte bara är en serviceinrättning utan också en utbildningsinstitution. Han har gett slagordet ÓStudenternas bibliotekÓ ett handfast innehåll och tydliggjort dess betydelse för studenternas lärande och bildning.

Vid installationshögtidligheten utdelas även studentkårernas pris för goda lärarinsatser, som denna gång går till hovrättsassessor Annette Ohlsson, Juridiska institutionen, och universitetslektor Jan Gustavsson, Matematikcentrum (matematik inom LTH).

De pedagogiska prisen består av resestipendier om vardera 15 000 kronor. Pristagarna får också en löneförhöjning på 1 000 kronor i månaden.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-03-23