Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-04-04
Eva Mattisson 046-222 70 12
Eva.Mattisson@info.lu.se

Miljondonation till ny universitetsutbildning

– Vi är mycket tacksamma för de resurser som tillförs vår service management-utbildning genom denna stora donation, sa rektor Boel Flodgren när hon av SHR/södras ordförande Kent Nyström mottog 1 miljon kronor till uppbyggnaden av ett bibliotek på Lunds universitets nya mastersprogram med inriktning på hotell, restaurang och turism som startar till hösten.
– Donationen visar inte bara på SHR:s generositet och stöd utan också på förståelse för att god utbildning kräver bra biblioteks- och informationsresurser.


Det var i samband med södra Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares stämma i Malmö på måndagen som donationen överlämnades till Lunds universitet, som förutom Boel Flodgren representerades av Magnus Jirström, programansvarig och SvenOve Johansson, projektledare för universitetets Campus Helsingborg där service management-utbildningen är förlagd.

- Det känns oerhört angenämt att kunna bidra till utvecklingen av den här utbildningen, som ju både är akademisk och operativt inriktad, säger Kent Nyström, ordförande i SHR/södra. Inom SHR har vi genom åren engagerat oss i kompetensutveckling inom vår bransch, som generellt sett är lågutbildad. Vi konkurrerar sedan länge internationellt, och det blir allt viktigare att ha välutbildade medarbetare.

Mastersutbildningen i service management vid Campus Helsingborg är en av få i sitt slag i Sverige, och den enda i den sydligaste delen av landet. Studenterna väljer redan från början en av tre inriktningar - hotell, turism eller restaurang. Samtliga inriktningar har stora inslag av företagsekonomi, särskilt service management och marknadsföring, och i undervisningen ingår flera moment som grundar sig på problembaserat lärande. Donationsmedlen kommer bland annat att gå till inköp av litteratur, prenumerationer på tidskrifter och viktig statistik samt till inköp av databaser.

- Tack vare SHR/södras stöd kan vi nu lägga grunden till en ny förnämlig biblioteksresurs inom områdena hotell, restaurang och turism, säger Magnus Jirström, programansvarig för service managementutbildningen. Behovet är särskilt stort
eftersom pedagogiken i stor utsträckning bygger på självständigt fakta- och informationssökande. Vi är övertygade att detta kommer att bidra till en spännande gemensam mötesplats för kunskapssökande näringsidkare, studenter och lärare. Biblioteket är ju lite av hjärtat i en akademisk miljöÉ

FRI PRESSBILD läggs ut under www.lu.se/lu/media under måndagseftermiddagen

Ytterligare information om service managementutbildningen:
Magnus Jirström, prefekt och programansvarig
Tel. 042-17 66 10
e-post: magnus.jirstrom@msm.hbg.lu.se

Ann-Louise Christensen, näringslivssamordnare
Tel. 042-17 66 05
e-post: ann-louise.christensen@msm.hbg.lu.se

samt under www.campus.hbg.lu.se

Ytterligare information om SHR/södra:
Kent Nyström, ordförande
Tel. 0411-136 30 eller 0705-72 74 79

www.campus.hbg.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-04-04