Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-04-18
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

LTH-artikel i reglerteknik utsedd
till en av 1900-talets banbrytare

En artikel i reglerteknik skriven av LTH-professorerna Björn Wittenmark och Karl Johan Åström finns med på en lista över de 25 mest banbrytande uppsatserna på området under hela 1900-talet. Det är Control Systems Society – en underavdelningen till världens största ingenjörsorganisation IEEE – som har gjort det grannlaga urvalsarbetet.

1973 skrev Wittenmark och Åström On Self Tuning Regulators - om självinställande regulatorer - i facktidskriften Automatica. Den handlar om adaptiv reglerteknik, där man inte bara styr och reglerar en viss process utan också har en särskild återkoppling från processen till regulatorn, så att denna blir självinställande. Man kan t ex tänka sig hur en autopilot i ett flygplan fungerar. När planet ändrar höjd och hastighet får det nya egenskaper; då måste regulatorn anpassa sig till de nya förhållandena och ställas in efter nya parametrar. Genom adaptiv reglering automatiseras denna tillpassning.
Professor Karl Johan Åström är sedan nyår emeritus efter att ha lett Institutionen för reglerteknik vid Lunds Tekniska högskola sedan 1965. Han är ledamot av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, US National Academy of Engineering och Ryska Vetenskapsakademien. Han har genom åren fått en rad medaljer och priser, däribland den Kungliga medaljen av 8.e storleken med Serafimerordens band, KTH:s stora pris, Sigillum Magnum från universitetet i Bologna, IEEE:s hedersmedalj och Quazza-medaljen från Internationella Federationen för reglerteknik. Han är hedersdoktor vid KTH i Stockholm, Chalmers i Göteborg samt vid tre utländska universitet.
Professor Björn Wittenmark har bl a varit prorektor för LTH 1996 - 1999. Han har också fått många utmärkelser och priser genom åren. Han och Karl Johan Åström är författare till två internationellt kända läroböcker i reglerteknik som har översatts till kinesiska, spanska, ryska och japanska.
Det finns ytterligare två svenska författare med på listan över de 25 mest banbrytande uppsatserna. Det är Lennart Ljung som doktorerade vid LTH:s institution för reglerteknik . Artikeln var en del av hans doktorsavhandling. Han är nu professor vid Linköpings universitet. Den andre svensken är Harry Nyquist som utvandrade i unga år till USA. Han fick sin utbildning där och verkade vid Bell Laboratories.
Control Systems Society kommer att återutge de 25 artiklarna i en jubileu


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-04-18