Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-04-26
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Paneldebatt om de två kulturerna

De två kulturerna - den naturvetenskapliga och den humanistiska - är temat för en paneldebatt onsdagen den 26 april kl 19.15. Debatten är ett arrangemang som ingår i HT 2000, dvs den särskilda satsning som området Humaniora Teologi gör under år 2000.
Gäst utifrån är Stefan Einhorn, professor i molekylärbiologi vid Karolinska institutet och författare till boken En dold Gud. I denna tar han upp frågan om det finns en dold Gud och om en sådan gudstanke binder samman de olika religionerna. Han ställer också frågan om en tro på Gud har förvandlats till en omöjlig paradox eftersom vetenskapen har löst gåtor som man tidigare enbart kunde förklara med existensen av en Gud.
I debatten deltar några forskare som är verksamma vid olika institutioner på Lunds universitet. De är Bärbel Hahn-Hägerdal, professor i teknisk mikrobiologi, Antje Jackelén, som är engagerad i ett samarbetsprojekt mellan Teologiska institutionen och LTH samt Victoria Höög, universitetsadjunkt i idé och lärdomshistoria. Bengt E.Y. Svensson, professor i teoretisk fysik är moderator. Debatten hålls i Edens hörsal, Paradisgatan 5, hus H.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-04-26