Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-04-27
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

E-handel på Samhällsvetenskapens Dag


Elektronisk handel är temat för Samhällsvetenskapens Dag vid Lunds universitet. Den hålls fredagen den 28 april kl. 13-16.15 på Holger Crafoords Ekonomicentrum i Lund- E-handeln etablerades först i USA 1994 och det är också i USA som utvecklingen gått snabbast. I Europa är den elektroniska handeln än så länge mycket ojämnt fördelad. Sverige har haft e-handel sedan 1995 och vi har hunnit längst i Europa i relation till befolkningsstorleken, berättar docent Ingemar Tufvesson, Institutionen för företagsekonomi. Han är en av föreläsarna och programansvarig för Samhällsvetenskapens Dag.

Informationstekniken har öppnat digitala marknadsplatser med information som en av de viktigaste tillgångarna. När e-handeln diskuteras är det oftast konsumenten som står i fokus. Men den absolut största volymen gäller handeln mellan företag och det är också inom det området som utvecklingen går snabbast.

E-handelns konsumenter är främst yngre, välutbildade personer som bor i storstad.. Män utnyttjar e-handeln i högre grad än kvinnor, Vad handlar då konsumenterna via nätet? Än så länge är det mest värdepapper och bankärenden. Därefter kommer datorprodukter, böcker, musik m.m.

- Köp av livsmedel och andra dagligvaror är oerhört marginellt. Konsumenterna är oftast unga hushåll med dubbla inkomster och ont omtid, säger Ingemar Tuvesson. Men tiden för transporter till och från affären och till att plocka ihop varor och packa dem vilar nu på företagen och det kostar. Konsumenterna får förbereda sig på att tiden mellan beställning och leverans blir längre.

- Apropå hotet att butikskärnorna skulle utarmas på butiker säger Ingemar Tufvesson att e-handeln än så länge tar lite från den traditionella handeln. De butiker som kan få mest konkurrens framöver är stormarknaderna.

Ger e-handeln konsumenterna ökad makt? Ja, i den meningen att de får lättare att jämföra priser och blir mer välinformerade. E-handel är ett nytt fenomen och vi vet inte ännu hur den kommer att utvecklas och vilka konsekvenser den kommer att få. Men den expanderar och det går fort.

Övriga medverkande är professor Håkan Hydén, rättssociologi, professor Sven Carlsson, informatik, Jonas Hansson, utvecklingsansvarig på IT-företaget Netch.
Göte Hansson, dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten och Olof Arwidi, rektor för Ekonomihögskolan, inleder och avslutar programmet.
2000-04-27


E-handel på Samhällsvetenskapens Dag

Elektronisk handel är temat för Samhällsvetenskapens Dag vid Lunds universitet. Den hålls fredagen den 28 april kl. 13-16.15 på Holger Crafoords Ekonomicentrum i Lund

- E-handeln etablerades först i USA 1994 och det är också i USA som utvecklingen gått snabbast. I Europa är den elektroniska handeln än så länge mycket ojämnt fördelad. Sverige har haft e-handel sedan 1995 och vi har hunnit längst i Europa i relation till befolkningsstorleken, berättar docent Ingemar Tufvesson, Institutionen för företagsekonomi. Han är en av föreläsarna och programansvarig för Samhällsvetenskapens Dag.

Informationstekniken har öppnat digitala marknadsplatser med information som en av de viktigaste tillgångarna. När e-handeln diskuteras är det oftast konsumenten som står i fokus. Men den absolut största volymen gäller handeln mellan företag och det är också inom det området som utvecklingen går snabbast.

E-handelns konsumenter är främst yngre, välutbildade personer som bor i storstad.. Män utnyttjar e-handeln i högre grad än kvinnor, Vad handlar då konsumenterna via nätet? Än så länge är det mest värdepapper och bankärenden. Därefter kommer datorprodukter, böcker, musik m.m.

- Köp av livsmedel och andra dagligvaror är oerhört marginellt. Konsumenterna är oftast unga hushåll med dubbla inkomster och ont omtid, säger Ingemar Tuvesson. Men tiden för transporter till och från affären och till att plocka ihop varor och packa dem vilar nu på företagen och det kostar. Konsumenterna får förbereda sig på att tiden mellan beställning och leverans blir längre.

- Apropå hotet att butikskärnorna skulle utarmas på butiker säger Ingemar Tufvesson att e-handeln än så länge tar lite från den traditionella handeln. De butiker som kan få mest konkurrens framöver är stormarknaderna.

Ger e-handeln konsumenterna ökad makt? Ja, i den meningen att de får lättare att jämföra priser och blir mer välinformerade. E-handel är ett nytt fenomen och vi vet inte ännu hur den kommer att utvecklas och vilka konsekvenser den kommer att få. Men den expanderar och det går fort.

Övriga medverkande är professor Håkan Hydén, rättssociologi, professor Sven Carlsson, informatik, Jonas Hansson, utvecklingsansvarig på IT-företaget Netch.
Göte Hansson, dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten och Olof Arwidi, rektor för Ekonomihögskolan, inleder och avslutar programmet.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-04-27