Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-05-08
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se


Unga forskare prisade
i Lund-Greifswald samarbete

Samhällsmedicinare vid universiteten i Lund och Greifswald samarbetar sedan flera år tillbaka och i år var det Lunds medicinska fakultet som var värd för det årliga minisymposiet. Bland de tyska gästerna var också ministerpresidenten i Mecklenburg-Vorpommern, dr Harald Ringstorff.

2000-05-05
Vid den årliga träffen utdelas priser till unga forskare. I år gick belöningarna till Helena Jernström i Lund, Juan Merlo i Malmö och Susan Kiekbusch, Greifswald. De två förstnämnda fick 30.000 kr vardera och Susan Kiekbusch fick 15.000 kr. Helena Jernström forskar om riskfaktorer för bröstcancer och arbetar nu i Toronto, Kanada, där det finns ett stort register över kvinnor med ärftlig risk för bröstcancer. Hon har nyligen gjort en studie där hon visar att risken för en genbärare att ha bröstcancer vid 40 års ålder ökar med varje graviditet. Det är helt nya samband som strider mot tidigare resultat. Nu forskar Helena Jernström om genförändringar som kan öka risken att p-pillerkonsumtion kan utlösa bröstcancer.
Juan Merlo är samhällsmedicinare och forskar om läkemedelskonsumtion i befolkningen. Hans avhandling handlade om effekten av att behandla stora grupper med blodtryckssänkande medel för att minska sjukdlighet och död i hjärta-kärl-sjukdomar.
Susan Kiekbusch är beteendevetare och studerar hur multimediaprogram kan användas för att informera om riskerna för malignt melanom och på så vis fungera som prevention.
Delegationen från Greifswald, inklusive ministerpresidenten, uttryckte också stort intresse för verksamheten i Medicon Valley. Tillsammans med Rostock och Stralsund har universitetet i Greifswald och några företag bildat BioCon Valley och ser nu fram emot att bli samarbetspartner i Medicon Valley Academy.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-05-08