Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-05-09
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Intensivkurs i danska för studenter

Broöppningen närmar sig och intresset bland skåningarna att lära sig danska är rekordstort. För att avhjälpa den stora efterfrågan erbjuder Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet en intensivkurs i danska för studenter inskrivna vid svensk högskola/universitet. Kursen är helt ny och hålls på K¿benhavns Universitet under en vecka i sommar. Genom detta initiativ ges studenterna en unik chans att lära sig danska i Danmark.

I undervisningen läggs stor vikt vid skillnader och likheter i danskt och svenskt språkbruk samt uttal (språklaboratorium kommer att användas). Sammanlagt antas 100 studenter, som delas in i fem grupper.

Kursen, som är kostnadsfri, ges från och med fredagen den 16 juni till och med torsdagen den 22 juni 2000. Undervisningen består av gruppundervisning kl 9.15-12.45 och gemensamma föredrag om dansk kultur och danskt samhälle och näringsliv kl 14-16.

Anmälan ska var inne senast den 1 juni och ska innehålla uppgifter om namn, adress, utbildning eller institution man är inskriven vid, samt hur många poäng man har läst.

Antagningsbesked skickas ut runt den 5-6 juni. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser fördelas platserna genom lottdragning.

Anmälan skickas till: ¯resundsuniversitetet, Att. Pia Kaa Kristensen, N¿rregade 10, P.O.B. 2177, 1017 K¿benhavn K., Danmark

Frågor besvaras av Pia Kaa Kristensen, ¯resundsuniversitetets Sekretariat, tlf. +45 35 32 35 79 eller pkk@adm.ku.dk


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-05-09