Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-05-19
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Nytt samarbete öppnar
global kunskapsmarknad

Lunds universitet har som enda universitet i Norden valts in i det globala nätverket Universitas 21. Det står nu också klart att det stora brittiska mediaföretaget News Corporation bildar bolag tillsammans med Universitas 21. Det nya bolaget skall erbjuda världen fort- och vidareutbildning från de 18 universitet som deltar i nätverket.


News Corporation - som leds av den kände mediamannen Rupert Murdoch - är ett företag med världsomspännande aktiviteter vad gäller produktion och distribution av film och teveprogram. News Corporation satsar också på telekommunikationer via satellit, teve och kabel samt publicerar tidningar, tidskrifter och böcker.

Nu har företaget också fattat det strategiska beslutet att ge sig ut på kunskapsmarknaden. Med ny informationsteknologi och nya pedagogiska metoder ska man erbjuda utbildningsprogram som direkt eller indirekt leder till examina. News Corporation får tillgång till de intellektuella resurserna hos 18 framstående universitet; dessa får i sin tur tillgång till ett globalt distributionsnät, avancerade teknologier och långt framskjuten marknadsföring.

- Universitas 21 förstärker vårt eget utvecklingsarbete, bl a i fråga om distansutbildning. Den internationella utvecklingen avseende distribuerad
utbildning går nu mycket snabbt, och det är viktigt för Lunds universitet
att vara med i framkanten. Vi har också mycket att bidra med i det
internationella samarbetet, säger Lunds universitets rektor Boel Flodgren.

Det kan tilläggas att Lunds universitet nyligen framhölls av den europeiska rektorskonferensen som ett föredöme för sin användning av IT i undervisning och aktivt lärande. Man har i Lund också utvecklat LUVIT, ett progam som hjälper lärare att omstrukturera kursmaterial i IT-form. Det har väckt stort intresse och marknadsförs nu internationellt.

Universitas 21 står för ”Universitet i det tjugoförsta århundradet” . En viktig uppgift för organisationen är just fort- och vidareutbildningsfrågor. Förutom Lunds universitet ingår fyra australiska universitet i South Wales, Auckland, Queensland och Melbourne. Vidare ingår fyra asiatiska universitetn, nämligen Fudan University i Shanghai, Beijing University, University of Hongkong och University of Singapore. De europeiska universiteten finns i Glasgow, Edinburgh, Nottingham och Birmingham samt i tyska Freiburg. I Kanada deltar University of Toronto, University of British Columbia samt McGill University samt i USA University of Michigan.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-05-19