Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-05-19
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

En eftermiddag med Danmark i fokusOnsdagen den 24 maj kl 13.00-16.00 ordnar Lunds universitet en röd-vit eftermiddag om universitetets kontakter med det lilla landet i väster, om skillnader mellan de danska och svenska universitetssystemen, och med en snabbkurs i dansk språkförståelse. Arrangemanget riktar sig främst till universitetets anställda och studenter, men även andra intresserade hälsas välkomna.

Program

13.00 Inledning av Öresundsuniversitetets ordförande, rektor Boel Flodgren
Var är på gång inom Öresundsuniversitetet? Koordinator Åsa Melander
Presentation av Centrum för Danmarksstudier. Föreståndare Hanne Sanders

13.40 Varför är det så svårt att förstå danska?
Universitetsadjunkt Robert Zola Christensen, Institutionen för nordiska språk

14.40 Kaffe

15.00 Det danska universitetssystemet. Studievägledare Niels-Erik Parbst, Studieadministrationen vid K¿benhavns Universitet

16.00 Avslutning

Plats: Pal¾stra, Universitetsplatsen, Lund.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-05-19