Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-06-05
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Priser till ortopeder i Lund
Ny metod förebygga proteslossning

Två eftertraktade priser inom ortopedi – Acta Orthopedica Scandinavica Award – har gått till två forskargrupper vid institutionen i Lund för ett prekliniskt och ett kliniskt arbete. Ett av arbetena kan leda till en ny princip att förebygga proteslossning.


Docent Per Aspenberg som varit med i båda grupperna berättar att varje år får ca 16.000 personer i Sverige en höft- eller knäprotes. Fem procent måste opereras om någon gång under de tio första åren på grund av att protesen lossnat. Ju yngre patienten är när ledprotesen sätts in desto större är risken för att den ska lossna. Den allmänna förklaringen kallas ”partikel-sjukan”och går ut på att plastskålen i protesen nöts och då sprids mängder av mikroskopiska plastartiklar i vävnaden. Partiklarna utlöser försvarsreaktioner i kroppen som slutar med att nedbrytningen av benet går snabbare än uppbyggnaden. En lång rad metoder har prövats för att minska effekterna av ”partikel-sjukan” men de har inte lett till att proteslossning har minskat i omfattning.
Lundagruppen lanserar en annan förklaring: om inte protesen sitter riktigt fast från början kan det uppstå minimala ”vicknings-rörelser” som kan skapa vätsketryck och påskynda nedbrytningen av ben. Per Aspenberg och hans kollegor har också utarbetat en metod som gett utmärkta resultat i djurförsök och som nu också testats kliniskt på ett 50-tal patienter.
- Vi har undersökt om det går att minska aktiviteten hos de nedbrytande cellerna medan de benbyggande cellerna förser benytorna med friskt ben. Det visar sig att läkemedel mot benskörhet, bifosfonater, fungerade bra. Ett antal nyopererade patienter fick detta läkemedel under de första sex månaderna efter operationen.
- Resultaten infriade våra förhoppningar med råge. Protesen var mycket mindre rörlig hos patienter som medicinerat och därmed minskade risken att den senare kommer att lossna, säger Per Aspenberg. I studien medverkar också ortopederna Maria Hilding i Västerås och Leif Ryd i Lund.
- Det här kan bli Davids kamp mot Goliat. Data från mitt föga avancerade laboratorium i Lund och en enkel klinisk studie utan något som helst kommersiellt understöd står nu mot teorin om ”partikelsjukan” som är accepterad i hela världen, säger Per Aspenberg.
Det prekliniska arbetet handlar om hur ben läker och återbildas. Forskarna har kombinerat mekanik med molekylärbiologi för att undersöka vilka faktorer som styr cellernas differentiering, dvs om de utvecklas till brosk eller till ben. De har visat att belastning minskar förekomsten av en substans som hämmar differentiering. Istället frisattes signalmolekyler som påskyndar benbildningen. Förutom Per Aspenberg ingår Magnus Tägil, LU och Nina Basic och Slobodan Vukicevic, från Zagreb.
Priset som ska delas ut den 9 juni är 10,000 dollar till var och en av grupperna.

Per Aspenberg, tel 046/17 15 26, kan g e ytterligare information om projekten.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-06-05